Sidste chance for at søge miljøtilskud i denne omgang

Fristen for at søge om tilskud via Miljøteknologi 2019 – Kvæg og gartneri, udløber den 5. december. LMO har oplevet stor interesse for ordningen og Anja Juul Freudendal, faglig chefkonsulent ved LMO Byg, opfordrer til, at landmænd ikke venter for længe.

Fra den 1. oktober har man kunnet søge tilskud via »Miljøteknologi 2019 – Kvæg og gartneri« med det formål at reducere miljøpåvirkningen fra den primære jordbrugsproduktion.

Ordningen har afsat 50 millioner kroner, hvoraf de 37 millioner af dem har været øremærket til kvæg.

Hos LMO har man indtil nu haft omkring 20-25 landmænd, som har vist interesse for ordningen. Nogle har allerede sendt deres ansøgning afsted, mens andre ventes at gøre det indenfor de næste par uger.

Ordning delt i tre puljer

Ordningen består af tre puljer. I »Pulje 1« er der afsat 19 millioner kroner, og der er et tilsagnsgrundlag på minimum 300.000 kroner. Puljen giver tilskud til reduktion af ammoniakudledning ved malkekvæg og indeholder ting som teltoverdækning af gyllebeholder, gylleforsuring, fasefodring og forskellige former for teknik og it-udstyr blandt andet udstyr til automatisk fodring, overvågningsudstyr med mere.

»Pulje 2« er henvendt til slagtekalveproducenter, hvor der er afsat 3 millioner kroner til at reducere ammoniakudledningen. Her kan man blandt andet søge om tilskud til projekter som gylleforsuring, fasefodring med kraftfoder, overvågningsudstyr og udstyr til automatisk fodring med fuldfoder. I Pulje 2 er der et tilsagnsgrundlag på 300.000 kroner.

- Der har været stor interesse for at søge tilskud til brovægte, men også drøvtygnings- og aktivitetsmålerudstyr samt mælkemålingsudstyr, har flere søgt om

Anja Juul Freudendal, faglig chefkonsulent ved LMO Byg

Der er afsat 15 millioner kroner til »Pulje 3«. Denne pulje er med henblik på at reducere energiforbruget. Her er der et tilsagnsgrundlag på 100.000 kroner til projekter som brøndvandskøling af mælk, varmegenindvinding, LED-belysning og frekvensstyring af mælkepumpe og vakuumpumpe.

Flere ansøgninger til brovægte

Hos LMO har man oplevet en stor interesse for ordningen og især én ting er der lavet flere ansøgninger på:

- Der har været stor interesse for at søge tilskud til brovægte, men også drøvtygnings- og aktivitetsmålerudstyr samt mælkemålingsudstyr har flere søgt om, fortæller Anja Juul Freudendal, faglig chefkonsulent ved LMO Byg.

Hun opfordrer til, at man ikke venter til den sidste dag inden udløbsfristen med at søge.

- Der skal ikke medsendes andet end antal på det, man ønsker at søge til. For eksempel skal man ikke ud at hente to tilbud, forklarer hun.

Miljøteknologi 2019 – Kvæg og gartneri

Fra den 1. oktober til den 5. december kan man søge tilskud via »Miljøteknologi 209 – Kvæg og gartneri«. For kvæg er der tre puljer til ansøgning:

Pulje 1 - Reduktion af ammoniakudledning, malkekvæg

 • Brovægt til optimering af markdrift, lagerstyring og foderstyring
 • Teltoverdækning til gylletanke
 • Gylleforsuring i malkekvægstalde
 • Fasefodring baseret på mælkemåling
 • Fasefodring med kraftfoder
 • Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom
 • Udstyr til automatisk fodring med fuldfoder
 • Fasefodring baseret på mælkens sammensætning

Der er afsat 19 millioner kroner til puljen og der er et tilsagnsgrundlag på minimum 300.000 kroner

Pulje 2 - Reduktion af ammoniakudledning, slagtekalve

 • Gylleforsuring i slagtekalvestalde
 • Fasefodring med kraftfoder
 • Overvågning af drøvtygning og sygdom
 • Udstyr til automatisk fodring med fuldfoder

Der er afsat 3 millioner kroner til puljen og der er et tilsagnsgrundlag på minimum 300.000 kroner

Pulje 3 - Reduktion af energiforbruget

 • Brøndvandskøling af mælk
 • Varmegenindvinding fra mælkekøling (anlæg med for- køling med brøndvand)
 • Varmegenindvinding fra mælkekøling (anlæg uden for- køling med brøndvand)
 • LED-belysning i malkekvægstald
 • LED-belysning i slagtekalvestald
 • Frekvensstyret mælkepumpe og mælkeudskiller med bufferkapacitet
 • Frekvensstyret vakuumpumpe i malkeanlæg

Der er afsat 15 millioner kroner til puljen og der er et tilsagnsgrundlag på minimum 100.000 kroner

Kilde: LMO Byg

Kan gå i gang når ansøgningen er sendt ind

Gennem ordningen kan man frem til den 5. december søge om 40 procents tilskud på fastsatte standartomkostninger. Det betyder, at der ikke skal indhentes tilbud forinden.

Når ansøgningen er sendt ind, må man gå i gang med sit projekt, det er dog på egen risiko, da man først vil få et tilsagn eller afslag senere.

Hvis man får tilsagn om udbetaling, vil der efterfølgende blive et tilsyn af alle projekter inden udbetaling af pengene.

Man skal være opmærksom på, at projektperioden kun er på et år med mulighed for et års forlængelse, da LDP-puljen udløber med udgangen af 2022, oplyser Anja Juul Freudendal.

teba@effektivtlandbrug.dk
telefon 61 55 15 87

Læs også