Studerende undersøger kalvelunger

40 kalvelunger har været under mikroskop for at kortlægge hvilke typer bakterier og vira, som er årsag til diverse lungelidelser hos kalve.

To dyrlægestuderende forventer at kunne gøre os klogere på årsager til lungelidelser hos kalve i februar, når de præsenterer deres resultater af at have undersøgt 40 sæt kalvelunger.

De studerende, Andreas Kristian Klit og Jens Jespersen Pauls, har forsøgt at fastlægge forskellige årsager til lungelidelser hos kalve.

- i har undersøgt 19 sæt lunger fra selvdøde kalve i 5 slagtekalvebesætninger og 21 sæt kalvelunger fra Aarhus Slagtehus. Vores mål er at få mere viden om, hvilke bakterier og vira der er årsag til forskellige typer lungelidelser. Det kan være værdifuldt at vide, hvad kalvene reelt er døde af. Måske kan vi med denne viden blive endnu bedre til at forebygge sygdom og måske også gøre behandlingen af kalves lungelidelser mere effektiv og reducere forbruget af antibiotika, forklarer Jens Jespersen Pauls til KvægNyt.

Lungebetændelse har konsekvenser

Lungebetændelse hos kalve i alderen 0-12 måneder er den markant hyppigst registrerede lidelse. Den bidrager til en stor andel af antibiotikaforbruget i den aldersgruppe, skriver KvægNyt som også peget på store udfordringer for slagtekalvebesætninger, hvor lungebetændelse har stor økonomisk, sundhedsmæssig og dyrevelfærdsmæssig betydning.

Andreas Kristian Klit og Jens Jespersen Pauls` opgave er et led i den fireårige indsats »Robuste Kalve«, som gennemføres af Københavns Universitet i samarbejde med Seges, Aarhus Universitet og DTU.

Det store kalveprojekt »Robuste Kalve« lægger lunger fra selvdøde kalve til dette forsøg. Derudover er der i projektet taget blandt andet blodprøver, gødningsprøver og næsesvabere af kalve hos 16 slagtekalveproducenter og de mælkeproducenter, der leverer kalve til dem, oplyser KvægNyt.

teba

 

Læs også