bannerPos

Tjek fuldfoderet i varmen

- På de fleste landbrug har man en strategi for stabilisering af temperaturudviklingen i fuldfoderet. Desværre bliver den ikke altid taget i brug, før det er for sent, og ydelsen falder. Derfor er mit håb, at flere får handlet på det i tide, siger Betina Amdisen Røjen, LandboNord
18-06-2020 09:30

Vær ekstra opmærksom på temperaturudviklingen i øjeblikket. Ædelyst og ydelse er påvirket, derfor kan det godt betale sig at handle i god tid, anbefaler fagchef i LandboNords KvægRådgivning, Betina Amdisen Røjen.

Med det varme sommervejr, som vi oplever nu, skal alle mælkeproducenter være meget opmærksom på varmestress hos køerne. Allerede ved 20-22 grader i stalden ses varmestress hos køerne, afhængig af deres ydelsesniveau og det påvirker blandt andet køernes ædelyst, advarer fagchef i LandboNord i LandboNords KvægRådgivning, Betina Amdisen Røjen.

- Hvis foderet på foderbordet samtidig tager varme, har det endnu større negativ effekt på foderoptaget og dermed ydelsen. Derfor er mit råd at mærke efter i foderstrengen dagen efter udfodring om foderblandingen er varm. Hvis ja, bør du tage handling, siger Betina Amdisen Røjen.

Der er forskellige midler til stabilisering af fuldfoder og hindring af varmedannelse i foderet.

Kaliumsorbat

En ny undersøgelse har vist at tilsætning af 0,4 kg kaliumsorbat/ton fuldfoder har samme stabiliserende effekt som 3 L propionsyre/ton. Kaliumsorbat er kaliumsaltet af en umættet kortkædet fedtsyre og håndteringen er væsentlig enklere end propionsyre, da det er et salt i fast form og kommer i mikropiller. Det kan opløses i vand.

Priser indhentet i fodringsundersøgelsen viser, at behandling med kaliumsorbat kun kostede det halve af propionsyre (15,76 kr./ton fuldfoder vs. 37,95 kr./ton fuldfoder), oplyser LandboNord.

Dog skal man være opmærksom på, at både kaliumsorbat og propionsyre i ren form kræver registrering som HACCP landbrug.

Tørsyreprodukter

Tørsyreprodukter virker også godt som forebyggelse mod varme i foderet, mener rådgiveren. Tørsyre kan typisk bruges uden forudgående opløsning i vand men tjek altid doseringen, lyder det. Priser og dosering varierer mellem produkter. Betina Amdisen Røjen mener, at fordelen ved tørsyre er, at det kan håndteres som almindelige sækkevarer og ikke kræver HACCAP.

Fodersalt

Man kan bruge fodersalt til stabilisering af fuldfoder. Det har været kendt længe og en ny undersøgelse viser, at tilsætning af fodersalt i kombination med propionsyre eller kaliumsorbat har en forstærkende effekt på den aerobe stabilitet af fuldfoderet.

Dog er erfaringsgrundlaget for anvendelse af høje saltmængder om sommeren meget begrænset, oplyser rådgiveren.

Vær også opmærksom på goldkøerne

Betina Amdisen Røjen fraråder at bruge tørsyrer til stabilisering af forsurede goldkorationer, da erfaringer fra praksis viser, at tørsyre kan ophæve forsuringen. Men bruges tørsyre alligevel, skal doseringen af forsurende salte øges for at opretholde den forsurende effekt af rationen. Tørsyreprodukterne indeholder desuden oftest calciumkilder, så det skal man være opmærksom på, hvis man anvender lav calciumtildeling som forebyggelse mod mælkefeber. Kaliumsorbat har, qua sit høje kaliumindhold, en høj CAB-værdi så også her skal CAB-bidraget fra kaliumsorbat indregnes i behovet for forsuring af goldkøerne.

- På de fleste landbrug har man en strategi for stabilisering af temperaturudviklingen i fuldfoderet. Desværre bliver den ikke altid taget i brug, før det er for sent, og ydelsen falder. Derfor er mit håb, at flere får handlet på det i tide, siger Betina Amdisen Røjen.

teba

Hvordan kommer unge i gang som landmænd?

Topkærgaard i Kasted nord for Århus dannede rammerne, da Favrskovegnens LandboUngdom og Økologisk Landsforening inviterede unge kommende landmænd til møde om generationsskifte og etablering i landbruget.

SLF henter virksomhedsrådgiver hos LandboSyd

SLF har pr. 1. august ansat Henning V. Boldsen som virksomhedsrådgiver. Han kommer fra en lignende stilling hos LandboSyd.

Vestjyllands Andel får fire nye afdelinger

Vestjyllands Andel har udvidet forretningen med fire nye afdelinger fra Bedsted i Thy til Gesten i Sønderjylland.

Spildevand er problemet

Flere medier har bragt historien om, at kvælstof fra landbruget er skyld i iltsvind i de indre danske farvande. Men i virkeligheden er det fosfor fra byernes spildevand (menneskegylle), der er årsagen.

Tilskud kan forbedre naturen og sikre en indtægt i Natura 2000-områder

Nu åbner en tilskudsordning til særlige Natura 2000-områder. Det kan forbedre naturværdien og samtidig give mulighed for tilskud til naturpleje, vurderer natur- og projektkonsulent i Agri Nord, Kirsten Badawi Plesner.

Årets særlige indsats: Indstil nu

Kender du en svineproducent, som gør en særlig indsats for dansk svineproduktion? Så er det nu du kan indstille ham eller hende til prisen »Årets særlige indsats«.

Travlhed før høst

Det er ikke kun serviceværkstederne, der summer af travlhed før høsten. Også lagerfolkene har travlt med at lægge ekstra stumper på hylderne, så de kan holde deres kolleger i serviceafdelingerne og kunderne forsynede i den travle tid.

Ujævn prisudvikling på det europæiske svinemarked

Mens de sydeuropæiske lande melder om overvejende stabile noteringer, falder slagtesvinenoteringerne i Mellemeuropa nogle steder meget.

DeLaval køber milkrite | InterPuls

DeLaval har foretaget yderligere investeringer for fremtidens løsninger inden for mælkeproduktion og service ved at overtage Milkrite | InterPuls fra Avon Rubber.

- Regnvejret redder det økologiske tredje slæt

De seneste dages regn er faldet på et tørt sted for de økologiske græsproducenter.Første slæt, som blev høstet omkring den 18-20 maj, har høj fordøjelighed men kommer til kort på proteinindholdet, viser de første prøver. 
Side 1 af 1872 (37439 artikler)Prev1234567187018711872Next