bannerPos

Dansk landbrug skal vinde på klimafokus

Mogens Jensen opfordrede kvægbrugerne til at se den grønne omstilling som en mulighed for at udbygge sin position på verdensmakredet. Foto: Christian Carus

AF: CHRISTIAN CARUS

FAGJOURNALIST
25-02-2020 14:58
Grøn omstilling og landbrugsproduktion er ikke modsætninger, fastslog fødevareminister Mogens Jensen, der også afviste opfattelsen af, at socialdemokrater og landbrug skulle være modpoler.

- For mig som minister er det helt centralt at gennemføre en grøn omstilling af fødevaresektoren på en måde, som både står mål med regeringens klimaambitioner og fastholder dansk fødevareproduktions førerposition på verdensmarkedet, lød det fra årets hovedtaler på Kvægkongressen, fødevareminister Mogens Jensen.

Han afviste, at der er et modsætningsforhold mellem bæredygtig omstilling og produktion – ligesom han også afviste en modsætning mellem landbrug og socialdemokrater.

Derfor opfordrede ministeren kvægbrugerne til at se mulighederne i en grøn omstilling, hvor dansk landbrug allerede ligger lunt i svinget.

- Bæredygtig omstilling er allerede en dansk styrkeposition internationalt. Og det skal vi satse endnu mere på i fremtiden. Verdensmarkedet for grøn omstilling bliver kun større, og her i Danmark skal vi udvikle fremtidens løsninger og teknologier. I skal leve af at udvikle nye produkter og at gøre produkterne stadig mere bæredygtige, fastslog ministeren, som dog også erkendte, at man endnu ikke kender alle redskaberne i den værktøjskasse, der skal hjælpe både dansk landbrug og det øvrige samfund i mål med ambitionerne om en CO2-reduktion på 70 procent.

Stadig stort marked for kød og mælk

Mens en stor del af klimadebatten går på at mindske forbruget af kød og andre animalske produkter, ser Mogens Jensen ingen grund til at frygte for fremtidens efterspørgsel af kød og mælk.

- Hos forbrugerne i Danmark og i vestlige lande er der godt nok en tendens i retning af at ville spise færre animalske produkter, det gælder især oksekød og mælkeprodukter. Men verden stopper ikke med spise kød og drikke mælk. Vi bliver flere i verden, og middelklassen vokser. De vil efterspørge bæredygtige kvalitetsprodukter fra landbruget. Og det er lige præcis det, I er allerbedst til, og det, vi skal vinde på, konstaterede ministeren, der blandt andet pegede på, at Arla sælger mælk i Kina til 25 kroner pr. liter.

- Det var altså ikke gået hverken på Mors eller i Herning, tilføjede han.

- Så den grønne omstilling er ikke en omstilling, vi skal frygte eller dukke os for. Det er en omstilling, som vi skal se direkte i øjnene, og som vi skal gribe som en mulighed, lød det.

Ros til dyrevelfærd

Mens grøn omstilling og en historisk gennemgang af dansk landbrugs evner til at omstille sig fyldte en stor del af fødevareministerens tale, kom han også omkring dyrevelfærden, hvor han havde ros til landmændene.

Blandt andet for ambitionerne om at stoppe aflivning af kalve uden sundheds- eller velfærdsmæssig begrundelse ved udgangen af 2021.

- Det er helt i tråd med et moderne syn på dyrevelfærd, at man ikke slår sunde og raske kalve ihjel, sagde han og roste derefter indsatsen for at reducere antibiotikaforbruget i de danske stalde.

- Der er stadig et stykke vej til opfyldelse af erhvervets eget reduktionsmål for forbruget til kalve i 2020. Til gængæld ser det ud til, at målsætningen for køer er tæt på opnået. Det er rigtig positivt, lød det anerkendende fra ministeren, der dog fastslog, at man ligesom i klimakampen stadig har et arbejde foran sig.

- Forbrugerne forventer, at der er god dyrevelfærd. Det er vigtigt, at I leverer på det krav. Både af hensyn til dyrene. Men også fordi det vil gøre det lettere for mig som jeres minister at tale jeres sag, fastslog han.

christian@landbrugnord.dk
telefon +45 61 20 96 68

Gamle bygninger kræver vedligehold

Selvom landbrugene og de nye staldbygninger bliver større og større, er det vigtigt at bevare de gamle og mindre avlsbygninger som et vidne om landets stolte landbrugstraditioner.

Nyt fodertilskud har ført til friske søer og flere grise

- Når vi får tre grise mere igennem pr. årsso inklusiv de managementmæssige tiltag, så har det værdi. Sådan lyder ordene blandt andet fra en fynsk svineproducent, der i snart et år har tilsat fodertilskuddet EP199 i drægtigheds- og diegivningsperioden.

USDA overrasker prisstærkt

For en gang skyld overrasker det amerikanske landbrugsministerium med en prisstærk WASDE-rapport for blandt andet hvede. Det ser derfor stadig ud til, at hvedeprisen kan gå yderligere op til trods for den igangværende europæiske hvedehøst.

Så er kornhøsten i gang på Sydvestfyn

Som et af de første steder i Danmark tog Henrik Banke og hans far, Jørgen Banke, som tilsammen ejer Ebberup Maskinstation på Sydvestfyn, i dag hul på høst af deres vinterbyg.

Sparker gang i multifunktionel jordfordeling

De første tre projekter med multifunktionel jordfordeling kan nu starte op, efter at Landbrugsstyrelsen har givet tilladelse til tre projekter. I alt forventes det, at der kan blive omfordelt mere end 2.000 hektar landbrugsjord gennem frivillige aftaler.

Forudser normal svensk høst

Svenske Lantmännen forudser, at den svenske korn- og oliefrøhøst i år bliver på 6,1 millioner tons, hvilket er på et normalt leje.

Landbruget kræver svar om kloakvandet i Limfjorden

Nu vil landboforeningerne LandboNord, Agri Nord, LandboThy og Landboforeningen Limfjord have klarlagt, hvor mange næringsstoffer, blandt andet kvælstof og fosfor, der er i udledningerne fra kommunerne. Det vil de, efter det er kommet frem, at flere kommuner udleder urenset spildevand direkte i Limfjorden.

Et lille håb om fælles løsninger og intern enighed

På LandboNords generalforsamling, der i år foregik digitalt, lagde formand, Niels Vestergaard Salling, vægt på vigtigheden af fælles løsninger med blandt andre DN, mens der internt i landbruget er brug for fælles fodslag.
Side 1 af 1874 (37477 artikler)Prev1234567187218731874Next