Slutspurten mod fremtidens landbrugspolitik sættes ind nu

I disse uger forhandles der om fremtidens landbrugspolitik, CAP’en.

Af Asger Christensen, medlem af Europa-Parlamentet for Venstre.

En aftale om EUs næste landbrugsreform er blot få meter fra målstregen. I disse uger forhandles der nemlig om fremtidens landbrugspolitik, CAP’en, i en såkaldt »super-trilog«.  Jeg håber, at min kamp for et grønt, dansk aftryk på reformen afspejles i den endelige aftale. Og så er det på tide, at forhandlingerne bliver afsluttet, så danske landmænd endelig kan få klarhed over de nye støtteregler.

For mig er det afgørende, at særligt tre ting bliver sat højt på dagsordenen i de afsluttende forhandlinger mellem Rådet, Kommissionen og Europa-Parlamentet.

Dem holder jeg skarpt øje med!

På forhandlingsbordet er først og fremmest bruttoarealmodellen. Et dansk forslag, som kan ændre landbrugsstøtten fra en nettoareal- til en bruttoarealmodel. Den nye model vil give landmænd bedre mulighed for at have mere natur på markerne til gavn for både klimaet, miljøet og biodiversiteten - uden at blive straffet økonomisk.

Dansk model

Dernæst er det vigtigt, at der tages højde for den danske model, hvis landbrugsreformen tilføres en social dimension, der stiller krav om social- og arbejdsmarkedsforhold til landmændene. Jeg er imod, at social- og arbejdsmarkedspolitik skal reguleres gennem landbrugspolitikken. Men hvis vi ikke kan undgå sociale krav, er det helt afgørende, at aftalen sikrer, at det ikke vil skade vores velfungerende, danske model. For den skal vi værne om.

Sidst, men ikke mindst, håber jeg, at den nye landbrugsreform vil sikre en ambitiøs aftale om nye, grønne tiltag.  

For eksempel forhandles der om de et-årige grønne støtteordninger »eco-schemes«, der kan åbne flere muligheder for støtte til grønne tiltag som præcisionslandbrug og carbon farming.

Det er vigtigt, at EU skaber gode rammer og incitamenter for landmændenes grønne omstilling. For sådan sikrer vi, at fremtidens landbrugspolitik bliver både grøn og konkurrencedygtig. 

Slutspurten sættes ind nu, og det glæder mig meget, at vi endelig kan skimte målstregen. Derfor håber jeg, at Fødevareminister Rasmus Prehn vil kæmpe til det sidste for at sikre en god aftale for Danmark og dansk landbrug i de afsluttende forhandlinger i juni.
 

 

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også