Fødevarer kan blive en mangelvare

Af Peter Bohsen Jensen, bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug, Bygaden 25, Rårup, 7130 Juelsminde

EU's nye fødevarestrategi, der netop er vedtaget, kaldes »Farm to Fork« eller på dansk »Fra jord til bord«. 

Denne lov vil fuldt implementeret føre til et fald i fødevareproduktionen på omkring 20 procent for korn, oliefrø og kvæg. 

Hertil kommer betydelige prisstigninger på fødevarer, når alle de krav, som politikerne i denne »feel-good-strategi« har til landmændene, skal føres ud i livet. 

Det er konklusionen i et større studie fra forskere på Kiels Universitet, hvor professor Christian Henning har stået i spidsen. Han advarer samtidig om, at EU-landene vil blive importører og ikke længere eksportør af korn og kvæg ligesom EU's selvforsyning svækkes. Disse advarsler er ikke kendt og slet ikke erkendt.

EU-parlamentarikere har dog bedyret, at de vedtagne lovakter ikke vil gå ud over produktionen. Men hvordan kan man lægge så store omkostninger og produktionsbegrænsninger på et erhverv, uden at tro at det ikke går ud over hverken produktion eller konkurrenceevne?

EU, eller rettere EF, blev i sin tid dannet for at sikre europæerne fødevarer. Politikernes mål var, at deres borgere ikke skulle sulte en gang til, som det sidst var sket under 2. verdenskrig. Har man helt glemt denne målsætning?

I dag er EU ikke selvforsynende med energi. Det giver voldsomme udfordringer i mange europæiske lande. Produktionen på markerne er også energi – afgrøder kan erstatte fossile brændsler. Nu vil man blot nedsætte produktionen uden at tage behovet for befolkningens basale behov som føde og varme alvorligt.

Det er vigtigt ikke at male fanden på væggen – men det gør ikke noget at nogen – og slet ikke at politikerne – er på forkant med at sikre deres egen befolkning bl.a. mad og varme. Eller?

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også