Statens ikke-svar bekræfter, at dyrkningsfladen er uskyldig

Af formand Ulrik Lunden og fagchef Bente Andersen, FFBG

Landbrugets dyrkningsflade er nu endeligt frifundet for at sløjfe drikkevandsboringer. Det bygger vi på et såkaldt »ikke-svar« til MF Erling Bonnesen (V).

Meningen med Bonnesens spørgsmål var ellers, at svaret skulle imødegå Foreningen For Bæredygtig Grundvandsbeskyttelses sløjfningsfigur, som handler om dyrkningsfladen. Figuren dokumenterer boring for boring, at ingen af de i alt 97 sløjfninger de sidste 20 år kan tilskrives dyrkningsfladen.

Men i sit svar forbigår minister og GEUS hvert enkelt boringsresultat, som ellers er det videnskabelige grundlag, som figuren hviler på. Dette ikke-svar ser vi som den afgørende erkendelse af, at korndyrkningen er uskyldig.

Hvis GEUS, som har alle oplysningerne liggende på sit bord, kunne modsige vores specifikke figur om dyrkningsfladen, havde de naturligvis gjort det boring for boring. Ministerens svar kan derfor kun forstås som en indirekte bekræftelse på, at dyrkningsfladen er uskyldig - akkurat som vi siger det med vores sløjfningsfigur igen og igen. Det er uanstændigt, at de forsøger at tage dyrkningsretten fra os for andre kilders forurening. Tusindvis af lossepladser er tikkende miljøbomber. I stedet bruges tiden på en helt uskyldig dyrkningsflade.

Vores sløjfningsfigur handler om landmandens brug af sprøjten på marken. Ingen af de 97 sløjfninger, boring for boring, skyldes den enkelte landmands brug af sprøjten. Alle 97 angår privates brug af ukrudtsmidler (86) og DSB, affalds-og renholdelsespladser m.fl. (11). Dyrkningsfladen er 0. Det er fakta. Når så GEUS siger, at der er fundet produkter fra landbruget, bekræfter de netop hvad, vi siger. For affalds- og renholdelsen i hele samfundet var forkert helt op i 1980'erne.

Læs også