Svar til BL: Vi må selv jage tyrannerne på porten

Bæredygtigt Landbrug må stramme op på kvælstof-fagligheden, mener denne læserbrevsskribent.

Af Jørn Rasmussen, Pilealle 5, 4760 Vordingborg

Den 26/3 skriver faglig direktør i Bæredygtigt Landbrug:

»Det er katastrofalt, da forårsudledning (af kvælstof) har en meget mere negativ effekt på miljøet end efterårs- og vinterudledning«.

Det er muligt, men der er ingen, der ved, om kvælstof i nogen bestemt måned overhovedet har en negativ effekt. 

Vi ved derimod følgende:

  • For seks år siden blev der ved et uheld ledt godt 4.000 tons kvælstof ud i Lillebælt uden negative følgevirkninger.
  • Det overskud af fosfor i vandmiljøet alle taler om, der findes, kan ekstra kvælstof være med til at binde.
  • Uden kvælstof ingen ålegræs.
  • Fotosyntesen i vandfasen danner ilt, der modsvarer iltforbruget under forrådnelsen af overskydende plantedele og alger.
  • Når iltsvind observeres, er nitratkvælstof knap målbart i vandfasen. 
  • Uden kvælstof ingen fotosyntese (ingen binding af CO2), og kulstofkredsløbet går i stå.

Den højt besungne faglighed, som Bæredygtigt Landbrug påberåber sig, trænger på dette område til et servicetjek, vil jeg mene. 

Den reelle bandit

Hvis vi kan fjerne den skurkerolle, som kvælstof er tildelt, kan fokus i langt højere grad sættes ind på den reelle bandit - nemlig vores spildevandshåndtering.

Derudover er det heller ikke til at holde ud at tænke på, at vi skal vente på, om indsatsen overfor kvælstof tidligst kan justeres i år 2023/2024 jf. second opinion i »Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug«. 

Altså minimum to år med fortsat efterafgrødecirkus, kunstige vandhuller og lignende tåbeligheder, der krænker landbrugets dispositionsfrihed helt utilstedeligt.

Hvad skulle en second opinion egentlig nytte?

På det niveau dansk forskermiljø og toneangivende medier befinder sig, vil en tredje international rapport formodentlig lide samme skæbne, som de to første fra henholdsvis 1989 og 2017.

Hvis vi ikke selv har mod og mandshjerte til at jage vore egne tyranner på porten, har tiden vist, at assistance udefra alene er utilstrækkelig. 

Så vi må hver især gøre en indsats, hvor vi kan, for at afdække det morads vi er endt i.

Men ikke mindst Bæredygtigt Landbrug, der har de fleste muskler, må stramme op på (kvælstof)fagligheden. 

Det vil også hjælpe vores arbejde i Fair Spildevand på lignende måde som BL dygtigt har gjort med at afdække spildevandsoverløb.

Vi er en del der håber, at det lys der blev tændt for 12 år siden får et renere skær, der bedre kan oplyse det dunkle politiske landskab. 

 

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også