Faglighed og efterafgrøder

Landbruget er i de seneste mange år pålagt at etablere rigtig mange ekstra efterafgrøder for at nedsætte kvælstofudledningen. Arkivfoto

Af Peter Bohsen Jensen, bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug, Bygaden 25, Rårup, 7130 Juelsminde

Landbruget er i de seneste mange år pålagt at etablere rigtig mange ekstra efterafgrøder for at nedsætte kvælstofudledningen.

Det er gjort ud fra den antagelse, at efterafgrøder, der bliver sået senest den 20. august, vil optage mere kvælstof end en almindelig afgrøde, der bliver anvendt til føde, foder eller energi.

Ny viden viser, at denne antagelse kun holder delvist, og at den faktisk er rigtig skadelig. Det er rigtigt, at efterafgrøden optager lidt mere i efteråret end almindelige afgrøder, der kan anvendes – men i løbet af vinteren går de fleste efterafgrøder til. Det vil sige, at de bliver enten destrueret efter reglerne eller udvintrer, da efterafgrøderne ikke kan overleve vinterens kulde.

Ingen har kunnet forstå, at den samlede kvælstofudledning på trods af alle disse efterafgrøder ikke er faldet på årsbasis. Bæredygtigt Landbrug har påvist – og det er nu bekræftet fra officiel side – at det er, fordi udledningen (hvis der overhovedet er nogen fra landbrugets plantedækkede marker) med efterafgrøderne flyttes til det værst tænkelige tidspunkt. Nemlig fra efteråret, hvor de ikke gør så meget skade, til foråret, hvor de marker, der venter på tiden for at så vårafgrøder, ligger ubevoksede hen. Derved får næringsstofferne ingen modstand i foråret og kan frit udledes fra de sorte marker. Det sker ikke fra markerne med vintersæd, der også er grønne i foråret og dermed suger næringsstoffer til sig, også i løbet af hele vinteren. I foråret er naturen meget mere følsom for næringsstofudledning. Det er derfor uhyre problematisk med alle disse efterafgrøder, der øger forårsudledningen.

Heldigvis er denne nyeste viden også nået både folketingspolitikerne og fødevareminister Rasmus Prehn, takket være dialogen med Bæredygtigt Landbrug. Dialog bygget på faglighed fører jo til resultater. På den baggrund forventer Bæredygtigt Landbrug et regeringsudspil snarest omkring en minimering eller ændring af efterafgrødekravet. Ingen saglig fødevareminister ønsker jo at øge udledningen af næringsstoffer og slet ikke på tidspunkter af året, hvor det er mest skadeligt.

Læs også