Debat: Danmarks Naturfredningsforening hænger igen landbruget ud

Danmarks Naturfredningsforening siger ikke hele sandheden om kilderne til forurening af grundvand, skriver fagchef i Foreningen for Grundvandsbeskyttelse, Bente Andersen, i dette debatindlæg.

Af Fagchef for Foreningen for Grundvandsbeskyttelse
Bente Andersen
Svejstrupvej 8
8660 Skanderborg

 

Når Danmarks Naturfredningsforening via Ritzau kundgør, at mere end halvdelen af vandforsyningerne indeholder pesticider og således endnu engang hænger landbruget ud for dette, undlader de at fortælle, at i ca. en tredjedel af vandforsyningerne finder man stoffet DMS fra træbeskyttelse, og at det især er boringer i byområder, der er forurenede.
Geolog ved Danmarks Naturfredningsforening Walter Brüsch udtaler sig meget landbrugskritisk i artiklen. Det er bevidst manipulation, og han burde vide bedre. DN er tilsyneladende mest interesseret i at bekæmpe dansk landbrug fremfor at sikre det danske grundvand. Brüsch kalder det selv for »fortidens synder«, hvilket er lige nøjagtig dét, der er tale om. I takt med, at der undersøges for flere og flere stoffer i grundvandet, ja så finder man selvsagt flere. Industrikemikalier, medicinrester, rester fra maling og træbeskyttelse. En lang liste netop forårsaget af »fortidens synder«.

Pesticider er en samlet betegnelse for plantebeskyttelsesmidler og biocider. Biocider dækker over et utal af miljøfremmede stoffer, som ikke har været igennem Europas skrappeste godkendelsessystem. Det har derimod plantebeskyttelsesmidlerne.
Biocider, som bliver brugt overalt i det danske samfund reguleres ikke på samme stramme måde som landbrugets pesticider. Biocider anvendes til at bekæmpe diverse skadegørere uden for landbruget. De findes f.eks. i medicin, maling, imprægneringsmidler med mere. Biociderne udgør enorme mængder og de anvendes på en meget diffus og ukontrolleret måde i vort samfund. Det er ofte de samme aktivstoffer eller nogen, der ligner hinanden meget, som anvendes både i biocider og i plantebeskyttelsesmidler.

Hvis formålet er at sikre danskerne rent drikkevand, og det skal vi naturligvis, kræver det sammenhæng og systematik i grundvandsbeskyttelsen, hvor grundvandet sikres mod alle samfundets miljøfremmede stoffer, herunder også biociderne. Det er nødvendigt at holde op med at bilde danskerne ind, at hvis landmanden ikke sprøjter, så får de rent vand. Det gør de ikke! Der er ikke er styr på alle de miljøfremmede stoffer i det danske samfund, hvorfor man skal længere og længere ud under landmandens mark for at hente rent vand.

 

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også