Replik: Effektivt Landbrugs leder er udtryk for manglende forståelse for opgaven

I Effektivt Landbrugs leder den 19. januar 2024 anklages Økologisk Landsforening (ØL) for at ville lukke størstedelen af dansk landbrug. Det kan ikke være længere væk fra sandheden, skriver forperson for ØL Louise Køster i denne replik.

Af Louise Køster, forperson i Økologisk Landsforening

Økologisk Landsforening udgav sammen med otte andre grønne organisationer rapporten »Fra foder til føde II« i november. Den er et indspil til debatten om, hvordan fremtidens landbrug kan ud.

I Effektivt Landbrugs leder den 19. januar 2024 bliver vi beskyldt for at ville lukke størstedelen af dansk landbrug. Det passer ganske enkelt ikke. Rapporten lægger op til en fremtidssikring af landbruget og anviser netop en vej, hvor landbruget fortsat kan levere mad til mange flere mennesker, end vi er i Danmark.

Forudsætningen er, at vi skal leve op til danske og internationale aftaler – deriblandt den danske klimalov og Paris-aftalen. Det er altså ikke en opgave, vi bare kan vælge, om vi lige har lyst til at løse, fordi vi synes, den er svær. Det er en opgave, der skal lykkes, og derfor er en strukturel omstilling af landbruget nødvendig. Kan alt det, der står i rapporten, lykkes i morgen? Nej, det er der ingen, der foregøgler nogen. Rapporten viser opgavens størrelse, hvordan et fremtidssikret landbrug kan se ud, og hvad der skal til for at komme i den retning. Hvis vi ikke handler, er der så overhovedet et landbrug i fremtiden?

Vi tager ansvar for opgaven ved at turde tage debatten om, hvordan vi skal indrette fremtidens landbrug. Vi ved godt, det er et emne, der vækker store følelser. Det gør det også hos os og vores medlemmer, men det er en debat, der er helt nødvendig at tage hul på. En debat, hvor vi bliver nødt til at kigge hinanden i øjnene og tale om løsninger.

Solidaritet

Vi vil gerne vende den rundt og sige: Hvordan skal det hænge sammen, at vi fortsætter med at gøre som hidtil med alt, hvad det betyder for klima, vandmiljø, natur, dyrevelfærd, drikkevand og meget mere? Det kan vores planet og naturressourcer ikke holde til. Der er brug for handling.

Lederen i Effektivt Landbrug kalder det for »solidaritet som ind i helvede«. Vi synes, det er det modsatte. Og ja, de beregninger, som rapporten lægger frem, er voldsomme, men det er vel godt at få frem i lyset, hvor stor en opgave vi står overfor, så lad os nu debattere opgaven i stedet for at kalde hinanden grimme ting.

Er vi himmelråbende naive, når vi vil tage en debat om fremtidens landbrug og den brændende platform, vores klode står på? Måske. Men ikke på den måde, som Effektivt Landbrugs leder refererer til, når han taler om at indkapsle Danmark i beton og dermed stoppe udledning af klimagasser fra Danmark. Det er bare et forsøg på at latterliggøre os. Det lever vi med.

Vi er naive, fordi vi VIL tro på en verden, der er i bedre balance.

Klimagasser

Det er ikke realistisk at tro, at dagens rammevilkår består, og at landbruget dermed får lov til at fortsætte i sin nuværende form. Der skal en strukturel omstilling til, fordi opgaven handler om mere end at nedbringe udledningen af klimagasser. Københavns Universitet har beregnet en ubetalt samfundsregning på 245 milliarder kroner om året for trækket på naturressourcer. Det er ikke landbruget, der forårsager hele regningen, men landbruget spiller en rolle, da det blandt andet handler om drikkevandsboringer, der er forurenet med pesticider, et hav- og vandmiljø, der er belastet med næringsstoffer, en tilbagegang i naturen og udledning af klimagasser.

Så når lederen i Effektivt Landbrug skriver, at en sund planet »intet som helst har med dansk landbrug at gøre«, må det være, fordi skribenten ikke har forstået opgaven.

Økologisk Landsforening vil fremtidssikre landbruget for alle vores kollegaer, være med til at sikre mad til en voksende verdensbefolkning, arbejde for at vores jord er frugtbar og levende og sikre plads til mere natur. Vi vil skåne vores grundvand fra forurening, vi vil sikre vores dyr gode og naturlige liv, og vi vil levere på de målsætninger, som politikerne har vedtaget.

Det er sidste udkald, og tøver vi længere, vil vi potentielt ikke bare undgå at levere på målsætninger inden for klima, biodiversitet og dyrevelfærd. Vi vil potentielt også miste den erhvervsmæssige konkurrencefordel, der er i at gå forrest.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også