Dyrt oksekød vinder ikke klimakamp – Men forskning gør

Af Asger Christensen, Medlem af Europa-Parlamentet, Venstre

Kontrasten er stor mellem nogle af Klimarådets anbefalinger, og de forslag som erhvervslivet kom med for nylig. Målet for begge er at indfri ambitionerne om 70 procents CO2-reduktion i 2030. Mens Klimarådet fremhæver behov for afgifter og nye madvaner, hvor kød og mælk fylder mindre i hverdagskosten, holder klimapartnerskabet fast i, at forskning samt teknologi skal føre os i mål.

Dét er jeg helt enig i. Teknologi er løsningen til at vinde kampen for klima, miljø og biodiversitet. Og det skaber samtidig vækst og arbejdspladser i Danmark, hvis vi satser på udvikling af teknologi.

Til gengæld er jeg meget imod høje danske afgifter på oksekød og mælk, som Klimarådet lægger op til. Dét vil skubbe produktionen ud af landet, fordi danske fødevarer bliver for dyre, og så mister vi arbejdspladser og skatteindtægter til andre nationer.

Forslag

Klimarådet pointerer i deres rapport, at vi allerede med kendte metoder kan nå 60 procents CO2-reduktion i 2030. Og så skal teknologi lede os det sidste stykke ad vejen – ikke høje danske afgifter, der skal presse os til at ændre madvaner.

Lad mig fortælle om nogle af de forslag, som erhvervslivet og jeg selv er kommet med:

Et eksempel er at satse på udvikling af biobrændstof, som kan bruges til klimavenligt flybrændstof. Rester fra halm og biogas kan nemlig omdannes til grønt brændstof. Det begrænser udledningen fra landbruget og gør flytrafikken mere grøn. Grøn biogas, som produceres af husdyrgødning og organisk affald, kan også drive lastbiler og anden tung transport.

Yderligere forskning

Derudover skal vi forske i, hvordan vi kan avle køer og andre drøvtyggere, som er genetisk disponeret for at udlede mindre metan, end dyrene gør i dag.

En tredje mulighed er at udvikle teknologien til planteforædling, som benyttes til at fremavle mere klimavenlige sorter. Det kan bidrage til bedre foderudnyttelse og højere udbytte af planteavl, hvilket er vigtigt for klimaeffektiviteten.

Fælles for alle disse forslag, og flere af dem som jeg ikke kan gennemgå nu, er, at de kræver yderligere forskning. Her kommer EU ind i billedet. Hvis vi skal nå vores høje ambitioner, skal EU understøtte udvikling af teknologi, der kan bringe os i mål. Netop det arbejder jeg for i Europa-Parlamentet. Danmark kan blive et foregangsland, hvis vi satser på teknologi – og ikke til danske afgifter, der smadrer dansk landbrugs indtægter.

Læs også