Minivådområder giver signalforvirring

Enten er nitratkvælstof skadeligt eller også er det ikke. Begge dele kan ikke være sandt.

Jørn Rasmussen.
Jørn Rasmussen.

Af Jørn Rasmussen, Pilealle 5, 4760 Vordingborg, medlem af Nye Borgerlige

Landmand kæmper for at få lov til at reducere sine udledninger. Underforstået vil gerne lave minivådområder for at tilbageholde kvælstof.

Men hvad for et signal er det, man sender, sammen med store dele af landbrugets organisationer, når man plæderer for minivådområder? På den ene side mener man, at det slet ikke er det uorganiske nitratkvælstof, der udledes fra drænrør, der er problemet, men derimod at det er udledning af spildevand inklusiv overløb, der indeholder organisk kvælstof, der er problemet i det marine miljø.

På den anden side plæderer man for at lave minivådområder, der tilbageholder, ikke organisk, men uorganisk kvælstof.

Signalforvirring

Denne signalforvirring er meget skadelig. Man kan ikke både blæse og have mel i munden. Enten er nitratkvælstof skadeligt eller også er det ikke. Begge dele kan ikke være sandt.

Vi ved utvetydigt i dag, at der i midtfirserne opstod en falsk hypotese omkring, at nitratkvælstof var årsag til iltsvind i de indre danske farvande. Det var ikke udledning af kvælstof fra drænrørene, der var problemet, men mekanisk renset spildevand, der i et årti(er) forinden var udledt i strømfyldt farvand, der var synderen.

Der er kun en farbar vej til at skære igennem diskussionen om nitratkvælstof (og fosfors) rolle i det marine miljø.

Det afsløres ikke ved at kloges på evindelige modelberegninger, men ved at lave nogle forsøg i virkeligheden med internationale anerkendte videnskabelige metoder, som gentages indtil enhver tvivl er ryddet af vejen. Først derefter kan laves lovgivning, som man kan forlange der efterleves.

Syndsforladelse

Det er også signalforvirring, når man lørdag den 21. november hørte repræsentanter fra V, K og DF tordne imod krænkelse af Grundloven.

Hvor megen lovgivning, der krænker den privat ejendomsret, har disse partier ikke været med til at vedtage i de perioder, de sad på regeringsmagten over de sidste 20 år.

Kan man fornemme, at det var en form for syndsforladelse, vi var vidne til den skelsættende lørdag, og der nu bliver ryddet ordentlig op, når regeringen Mette Mareridt forhåbentlig snart fratræder eller stilles for en rigsret og afløses af blå blok. 

Så kunne det være, at alle folketingspolitikere igen kunne skrive under på Grundloven med god samvittighed.

 

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også

Agerskovgruppen vil trække Danmark væk fra afgrunden
Salg af CO2-certifikater - klap lige hesten lidt endnu
Bak nu op om Bæredygtigt Landbrug
Der mangler sammenhæng i beskyttelsen af drikkevandet
Vi vil være med, hvor beslutningerne træffes
Danske landmænd er statister i forskernes bevillingsjagt og modelverden