bannerPos

Op ad en polsk bakke

Det må således være miljøbelastningen pr. produceret enhed, der er interessant. Ikke om en gård har 40 malkekøer eller 400

AF: JACOB LUND-LARSEN

CHEFREDAKTØR
13-02-2020 21:00

I DE GODE, gamle dage, der var der sgu noget ved det, vil nogen måske mene. Også i landbruget. Det var dengang, der var husmænd og gårdmænd til, som kunne skændes, så det bragede. Det var de store mod de små. Det var »småt er godt« mod »effektivitet«. Det var en kamp om livsstil. Men efter husmand Peder Thomsens »servietaftale« i en bus i Kina med landboformand Peter Gæmelke, og et rivegilde i Familielandbrugets bestyrelse, formede sig det, vi i dag kender som Landbrug & Fødevarer. En strømlinet organisation, hvor alle kanter er slebet.

FACADEN PÅ AXELBORG er således poleret. Og tidligere tiders trakasserier i erhvervet foregår nu mellem Bæredygtigt Landbrug og L&F. Det er ikke en kamp mellem store og små. Måske snarere tværtom. Nutidens ideologiske kamp mellem store og små landbrug synes snarere at komme til at stå mellem det danske industrilandbrug og den nye, polske EU-landbrugskommissær Janusz Wojciechowski.

HER ER NEMLIG en magtfuld EU-kommissær, der tilsyneladende ønsker sig en udvikling, hvor der værnes om de små landbrug. Og til det formål bringer han EU’s Green Deal i spil. Og han postulerer, at intensiv landbrugsproduktion, som vi kender den i Danmark, Holland og andre nordeuropæiske lande, ikke er bæredygtig.

DEN SLAGS MELDINGER er ideologiske. Ligesom dengang Peder Thomsen & Co. argumenterede for, at småt var godt og stort var skidt. Videnskab er det i hvert fald ikke. Det er næppe heller sund fornuft. For moderne landbrugsproduktion, som skal tage skridt ind i en ny, digital tidsalder, og som har et ubønhørligt krav om at reducere sin miljøbelastning, skal kunne løfte de påkrævede investeringer.

DET MÅ SÅLEDES være miljøbelastningen pr. produceret enhed, der er interessant. Ikke om en gård har 40 malkekøer eller 400. Eller om der står 50 eller 500 årssøer i svinestalden på den enkelte gård. Vi må dog konstatere, at der bliver noget op ad bakke at få Janusz Wojciechowski med på den vogn.

MÅSKE SKAL VI igen have trukket Peter Gæmelke af stalden og ud i en bus. Ikke i Kina, men rundt på de danske landeveje, hvor han kan vise vores polske ven, hvor meget den moderne, danske landbrugsproduktion taler ind i tidsånden med alle sine grønne krav. Der er muligvis ingen, slet ikke Janusz Wojciechowski egen landbobefolkning, der gør det ligeså godt som Peter Gæmelke og hans danske landmandskolleger.      

Nord-West noteringen stiger med to euro

Endnu en uge med stigning på svineprisfronten. Og de høje tal ser ud til at blive endnu højere i næste uge.

Nye kapitelstakster

Kapitelstaksterne for hvede og byg i 2019 er nu offentliggjort.

Vi er stærkere sammen end hver for sig

På Kvægkongres 2020 opfordrede formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg, Christian Lund, danske kvægproducenter til at imødegå fremtidens forandringer, som klimaændringer og nye forbrugermønstre, i fællesskab.

Dansk Energirådgivning justerer ejerskabskredsen frem mod fortsat vækst

Dansk Energinrådgivnings stifter Lars Waage Petersen, og Finance Zealand har solgt deres aktier i selskabet. Ny hovedaktionær er Jon Malthe-Bruun.

Würth Truck Lease introduceres i Danmark

Würth Leasing Danmark A/S introducerer Würth Truck Lease i Danmark med henblik på at give vognmænd, transportvirksomheder og entreprenører en uafhængig og branchekendt leasingpartner til finansiering af traditionelt materiel som lastbiler, trailere, kraner samt entreprenørmaskiner og varebiler.

Velkommen til Kvægkongres 2020

Mandag den 24. og tirsdag den 25. februar er der Kvægkongres i MCH Herning Kongrescenter. Et af årets temaer bliver klima.

Allerede for sent at bruge Galera i mange vinterrapsmarker

I de tidligst såede vinterrapsmarker er vinterrapsen allerede i knopstadiet og dermed så langt fremme i udviklingen, at Korvetto og Galera ikke længere kan anvendes til at bekæmpe ukrudt med, oplyser Annemette Pagter fra Velas.

Ukrudt og svampesygdomme stortrives lige nu

- Erfaringerne viser, at det næppe kan betale sig at behandle, førend vi har passeret midten af marts. Der skal en vis mængde lys til for at få optimal optagelse, understreger Hans Jørgen Bak fra AgriAdvice.

Det er klimarigtigt at fodre med rapsfrø, men er det muligt?

Et to-årigt forsøg skal kigge på mulighederne for at fodre med rapsfrø for at reducere mælkens klimaaftryk og producere sundere mælk.
Side 1 af 1777 (35524 artikler)Prev1234567177517761777Next