Klosterhuslegat til Henrik Karlshøj Madsen

I sidste uge, på fru Jensine Jensens fødselsdag, blev Klosterhuslegatet, der er på 10.000 kroner og ikke mindst æren, overrakt til gårdejer Henrik Karlshøj Madsen, Haslev.  
Klosterhuslegatet, der i dag er sammensat af midler fra Valdemar og C. Anker Poulsens Fond og fra midler skænket af Jensine Jensen og hendes mand Christoffer Jensen, og opkaldt efter navnet på parrets bopæl, gives hvert år til en person, der blandt andet har drevet et mønsterbrug på ikke under 30 tønder land, ikke er under 60 år gammel, og har sine medborgeres agtelse, som det er formuleret i fundats.
Og det fandt fondsbestyrelsen, der består af Hans Castenschiold, Torben Gunlund, Povl Fritzner og Karl Johan Thomasen, at Henrik Karlshøj Madsen til fulde opfyldte.

Der er mere at læse om legatmodtageren i LandbrugØst nummer 31 - 2018

Læs også