Sortsvalg: Topsorter skal udgøre skelettet

Ifølge Jens Bagger fra Sejet Planteforædling er det centralt for landmanden at tage højde for egne ønsker til valget af majssorter samt kombinere det med den rette faglige sparring.

Jens Bagge fra Sejet Planteforædling arbejder med at rådgive og vejlede landmænd i deres valg af majssorter. Ifølge ham bør ethvert majs-sædskifte indeholde mindst én af de tre populære sorter: Function, Pinnacle og MAS 08F.

Sorterne er populære blandt mange – særligt de landmænd med højtydende malkekøer, der fodres med kvalitetsensilage.

- De tre topsorter er svære at komme udenom. I landsforsøgene har de i gennemsnit klaret sig rigtig godt over en længere årrække og er derfor et sikkert valg for landmanden, siger Jens Bagge.

Majssorten Function er Danmarks højest ydende sort med den bedste foderkvalitet. Sorten har igennem de seneste tre år vist stærke resultater i landsforsøgene og givet både det højeste udbytte og den bedste kvalitet målt i FK-NDF. 

- Netop kombinationen af højt udbytte og god foderkvalitet gør Function til et oplagt valg i de fleste sædskifter, og den er ideel til rationer med en høj andel af majs, siger rådgiveren.

Tidlig sort

Majssorten Pinnacle har særligt stærke dyrkningsegenskaber, herunder en virkelig god forårsudvikling. Sorten giver høje stivelsesudbytter og er en allround sort, der egner sig til både helsæd-, kolbe- og kernemajs. Pinnacle er en opret plantetype, der giver flotte og fyldige majskolber.

- Pinnacle er en tidlig sort og er derfor et godt valg i kombination med Function. Fordelen ved sorten er, at den afmodner harmonisk og kan dyrkes på alle lokaliteter, fortæller Jens Bagge. 

Den tredje topsort, MAS 08F, har en høj foderværdi, høj plantesundhed og et bredt høstvindue. 

- Dyrkning af sorten MAS 08F i fællesskab med Function er en rigtig god løsning for landmanden, hvis hans ønske er en høj foderværdi. Fordelen ved sorten er dens sundhed, idet den sjældent rammes af sygdomsangreb, siger han.

Kombination

Er landmandens ønske en maksimal fordøjelighed kombineret med et højt udbytte bør valget ifølge Jens Bagge falde på en middeltidlig sort – for eksempel Ability. Sorten har en god balance mellem stivelse og fordøjelige cellevægge, hvilket giver en høj FK-NDF. Den er også sund, har stærke dyrkningsegenskaber og en høj tørketolerance. 

- Ability bør efter min optik indgå i alle middeltidlige majssædskifter. Vi har gode erfaringer med, at når man sammensætter sit majssortiment med de middeltidlige sorter, vil landmanden få kombinationen af højt udbytte og høj kvalitet. Og igen i år ser de middeltidlige sorter ud til at klare sig rigtig godt, fortæller Jens Bagge.

Sikker løsning

Hvis man gerne vil gå med livrem og seler, er en sortsblanding en god løsning. Ved at anvende flere sorter i én blanding bliver den samlede genetiske variation i afgrøden øget. Det giver en øget modstandsdygtighed over for de stresspåvirkninger, der potentielt kan reducere udbyttet. 

- Sortsblandinger er relativt nye inden for majs, men bliver mere og mere populære hos landmændene. Fordelen ved sortsblandinger er, at de giver ensartet ensilage året rundt. Og vi ved, at det er bedre for køerne at få noget ensartet, forklarer rådgiveren.

DLG kan igen i år tilbyde landmændene sortsblandinger og har sammensat to af slagsen. En fra RAGT bestående af RGT Duxxbury, RGT Sharxx og Chavoxx og en fra Limagrain bestående af Function, Pinnacle og Fieldstar. 

Afgørende faktor

I valget af sorter anbefaler Jens Bagge at tage udgangspunkt i de tre topsorter: Function, Pinnacle og MAS 08F.

Afhængigt af, hvor landmanden bor i landet, kan der være nogle temperaturmæssige faktorer, der spiller ind på valget af, hvilke majssorter man skal kombinere topsorterne med.

- Topsorterne fungerer som skelettet. Bor du i et koldt område, anbefaler jeg, at du kombinerer topsorterne med en vis andel tidlige sorter, siger Jens Bagge. 

Han tilføjer:

- Hvis landmænd kan se, at udbyttet i år er godt, så er de tilfredse. Og så peger sorterne jo egentligt på sig selv, idet de vælger de samme igen til næste års høst. Og i bund og grund ser jeg det som et positivt tegn.

hka
 

Læs også