Nu skal der drænes

Efter en stille vinter er der igen fuld gang i maskinerne ved SM Entreprenørfirma i Salling.

Det har været en stille vinter ved Salling-virksomheden SM Entreprenørfirma, Roslev, men nu oplever indehaver Bugge Ericsson, at ordrerne begynder at løbe ind.

- Det er ligesom, at landbruget er lidt varsomme med investeringer på grund af usikkerhed med fremtiden – blandt andet på grund af en mulige regning på CO2 og udtagning af arealer til andre formål end landbrugsjord, siger Bugge Ericsson og nævner, at stilheden selvfølgelig også skyldes de omkring 265 millimeter nedbør, der er kommet siden jul i området.

Megen nedbør kræver det rette udstyr

Den megen regn holder gang i den specialbyggede drænspuler og medfølgende rendegraver. De to piloter på disse maskiner er meget kærkomne hos egnens landmænd. Med drænspuleren og rendegraveren løses problemer med for eksempel stoppede rør og brønde samt brud på samme.

- Vi har ad årene opbygget et rigtigt godt koncept, hvor vi har alle tænkelige materialer med i marken hver gang. Hertil gør vi meget ud af forberedelsen, inden vi kommer til kunden med maskinerne. Vi kan her være heldige at finde gamle ukendte drænkort eller andre tegn på ukendte drænsystemer, forklarer Bugge Ericsson.

Når SM Entreprenørfirma kører igen, er de fundne rør registreret med rendegraverens GPS, og der bliver lavet nyt drænkort, som sendes til kunden.

- Fuldstændig ligesom, hvis det var et kloaksystem med krav om kvalitetssikring i form af tegninger, forklarer Bugge Ericsson.

Hvornår er det optimalt at dræne?

Han vil helst ikke køre i marken, når der er afgrøder, men kan ikke undgå det.

- Vi ved af erfaring, at de fleste landmænd efterhånden vælger at få lavet drænarbejdet, når vi er kommet ind i vækstsæsonen – selvom der går lidt korn til spilde, når vi kører i marken, forklarer Bugge Ericsson, som har lavet et lille regnestykke, som viser, at det korn, der bliver kørt ned, når de dræner i vækstsæsonen, kun svarer til 2-3 kroner pr. løbende meter dræn.

- Selvfølgelig afhængig af afgrøde og prisen herpå. I sig selv er det jo ikke så afskrækkende. Det er nok snarere det psykologiske ubehag, folk føler ved at se korn blive kørt ned, der spiller ind, siger Bugge Ericsson.

- Strukturskaderne ved at udføre dræning i våde perioder koster mere på sigt, tilføjer han.

Nyheder fra 2023

Og netop derfor har virksomheden indrettet en vogn med tvillinghjul, som er nem at have med rundt. Det er netop for at undgå strukturskader på markerne under dræning.

- Når først tvillinghjulene er med i marken, bliver de også brugt oftere, siger Bugge Ericsson.

GPS-udstyret på en af kædegraverne er også blevet opdateret, så drænarbejdet bliver nemmere at planlægge korrekt.

- Lige nu forsøger vi at dræne nogle af de mest farbare arealer, imens vi holder øje med, om vejret bliver til forår igen, eller vinteren simpelthen ikke har sluppet sit tag. Det gør nu heller ikke noget, at det regner en gang imellem, for de våde marker og dermed drænarbejdet kommer jo ikke af sig selv.

Forsyningssikkerhed i fremtiden

Forsyningssikkerhed af grus og rør, samt prisen på det, fylder meget i år.

- Vi er dog dækket ind på mængden af materialer, men kan desværre ikke spå om prisen på det. Specielt har Putin stor indflydelse på prisen på rør, da en af hovedingredienserne er naturgas. Prisen på dieselolie er heller ikke uvæsentlig både hos os selv og vores leverandører. I forhold til sidste år ser det mere fornuftigt ud – og der gik det jo alligevel, siger Bugge Ericsson.

Læs også