Mælkepris fastholder historisk højt niveau

Arlas acontopris for konventionel og økologisk mælk er uændret fra november 2022.

Arlas acontopris for konventionel mælk forbliver uændret efter 1. december 2022. Derfor vil Arlas acontopris for den bedste kvalitet af konventionel mælk baseret på GMO-frit foder, hvor medlemmet har indsendt Klimatjek-data, være 445,3 øre/kg. 

Arlas acontopris for økologisk mælk forbliver ligeledes uændret efter 1.  december 2022. Derfor vil Arlas acontopris for den bedste kvalitet af økologisk mælk, hvor medlemmet har indsendt Klimatjek-data, være 486,7 øre/kg. 

Dette driver udviklingen i mælkeprisen: 

  • Markedspriserne falder  
  • Arlas salgspriser er stabile i øjeblikket 
  • Den globale mælkeindvejning er ved at finde et stabilt niveau, dog med vækst i mælkeindvejningen i EU  

Mælkeindvejning: Produktionen i EU's 27 medlemslande (+ Storbritannien) faldt med 0,6 procent i august. Der forventes dog positive vækstrater for september og oktober. Forventningen er drevet af et mildt efterår og lave væksttal for mælk sidste år. Mælkeproduktionen i USA leverer igen mere solide vækstrater og endte på +1,5 procent i september. Mælkeindvejningen på den nordlige halvkugle er igen på vej op, mens de store mælkeproducerende regioner på den sydlige halvkugle har store udfordringer. I Oceanien oplever Arla, at den nedadgående trend fortsætter ind i højsæsonen. New Zealand oplevede et fald på 3,2 procent i september og Australien et fald på hele 6,2 procent. I Argentina genfandt mælkemængderne de positive toner, dog kun med en lille stigning på 0,3 procent. 

Ost: Priserne er faldet siden starten af oktober og sætter ostekategorierne, som leverer et bedre afkast end pulver, under stadig større pres. Særligt friskosten mozzarella oplever et ekstra stort pres, fordi producenter og handlende søger at afsætte lagre med en stigende aldersprofil. 

Mælkepulver: Priserne på mælkepulver faldt markant i oktober, men stabiliserede sig på et lavere niveau efter sidste GDT. Kina ligger fortsat under de seneste års importniveauer på grund af lavere lokal efterspørgsel og en større national produktion af sødmælkspulver.  

Smør: Smørpriserne i EU faldt. Den lavere efterspørgsel efter frisk fløde i hele Europa kombineret med øgede mængder fra Irland har fået EU's smørpriser til at falde.  

Læs også