Rabobank: Åbning af kinesisk marked giver muligheder og usikkerheder

Hollandske Rabobank har ikke de store forventninger til, at handlen med grisekød skal stige på verdensplan i 2023. Kina er ifølge banken den store joker, der er på spil.

Hollandske Rabobank skriver i sin seneste kvartalsoversigt, at de forventer en begrænset verdenshandel med grisekød i 2023, skriver Landbrug & Fødevarer i »Markedsnyt for Grisekød«.

Forventningen er, at der vil ske et fald i produktionen af grisekød hos de store eksportørlande, hvorimod produktionen stiger hos flere af de traditionelle importørlande. Og derudover er der stadig en økonomisk afmatning i verden. 

Omkring fjernelsen af coronarestriktioner på det kinesiske marked skriver Rabobank, at genåbningen af det kinesiske marked vil påvirke den globale udbud/efterspørgselssituation og skabe muligheder, men også usikkerheder. Hvornår og med hvor meget den kinesiske efterspørgsel vil komme tilbage er usikkert. Rabobank forventer, at den kinesiske efterspørgsel vil udvikle sig ujævnt som følge af fortsatte smittebølger med corona, makroøkonomisk modvind og svag erhvervstillid.

Rundt i verden

I Europa forventer Rabobank, at produktionen af grisekød forventes at falde yderligere i 2023. Svinepriserne forventes at få støtte fra et begrænset udbud og høje produktionsomkostninger.

I USA er svinebestanden ved et vendepunkt, hvor bestanden igen kan begynde at stige. Men for Mexico og Canada forventes en aftagende vækst i produktionen. Rabobank forventer en stigende eksport fra USA og Canada i 2023, da de to landes grisekød er blevet mere konkurrencedygtige på eksportmarkederne.

I Brasilien forventer Rabobank, at svineproducenternes indtjening kan forbedres, i takt med at foderpriserne falder. Men Brasilien behøver fortsat en stærk efterspørgsel fra Kina for at balancere væksten i udbuddet af grisekød.

I Japan forventer Rabobank en stabil flad udvikling i forbruget af grisekød. Store lagre af grisekød vil forhindre, at importen stiger.

I Sydøstasien forventer Rabobank, at produktionen af grisekød forventes at stige i 2023. Dette på trods af fortsatte problemer med afrikansk svinepest og høje produktionsomkostninger i 2022.

Læs også