Stort ASF-gennembrud i USA

Et forskerhold fra University of Minnesota har udviklet et surrogatvirus, der minder påfaldende meget om strukturen i afrikansk svinepest. Håbet er at forhindre ASF-virussen i at ramme det amerikanske marked.

Som en af ​​kun få udvalgte faciliteter i USA, der har adgang til den meget smitsomme afrikansk svinepest-virus (ASF), har forskere fra University of Minnesota nået et stort gennembrud i bestræbelserne på at udvikle effektive afbødningsstrategier til at kontrollere ASF og holde virussen væk fra Nordamerika.

Forskerne har udviklet en surrogatvirus, Emiliania huxleyi-virus (EhV), som i struktur og stabilitet ligner ASF.

EhV er udviklet i Schroeder Lab og vil kunne bruges i feltstudier for at hjælpe forskere med at forstå mere om, hvordan virussen overføres under virkelige forhold, og hvilke strategier der er effektive til at forhindre spredningen, lyder det i en pressemeddelelse fra universitetet. EhV er i sig selv ikke farligt, da det kun inficerer én bestemt art af marine alger.

Gennem nye tests arbejder forskere på at måle og sammenligne de to vira og deres evne til at overleve og potentielt blive smitsom under forskellige miljøforhold.

ASF er svært at ødelægge

EhV-virussen blev testet ved at tilføje det til blandt andet konventionelt og økologisk sojafoder. Derefter blev foderet transporteret i traileren til et kommercielt transportkøretøj i 23 dage, der dækkede 29 stater i forskellige regioner i USA. Ved afslutningen af ​​undersøgelsen blev EhV-virusset påvist i alle foderprøver uden nedbrydning. Disse resultater viser for første gang, at en ASF-lignende virus kan bevare levedygtigheden i svinefoder under langtidstransport.

- I betragtning af de mulige ruter for en fremmed dyresygdoms indtræden i USA udgør import af foder og foderingredienser fra ASF-ramte lande en risiko. Hvis en potentielt ASF-forurenet foderingrediens skulle komme ind i USA, viser resultater fra vores nylige 23-dages fodertransportundersøgelse, der brugte EhV som et surrogat for ASF, at det fortsat er bemærkelsesværdigt stabilt, forklarer lektor Declan Schroeder, der er en af forskerne bag.

Man fandt desuden ud af, at begge vira var i stand til at overleve temperaturer, der nåede 100 grader celsius - den temperatur, hvor vandet koger - hvilket bekræfter, at ASF er meget sværere at ødelægge end tidligere antaget. Derfor tyder resultaterne på, at de nuværende biosikkerhedsprotokoller i USA kan vise sig at være utilstrækkelige og skal opdateres for at forhindre virussen i at nå Nordamerika.

Læs mere om Afrikansk svinepest

ASF er en virussygdom med høj dødelighed. Derfor er der stort fokus på effektiv smittebeskyttelse for at undgå et udbrud på dansk jord.

Læs mere her

Læs også