Stort set stilstand i svinenoteringer rundt i Europa

De europæiske svinenoteringer holder sig stort set i ro, lyder det fra Danske Svineproducenter.

Det europæiske slagtesvinemarked er i det hele taget i balance i den nuværende slagteuge. De fleste noteringer er stabile. Også i Frankrig stopper den nedadgående tendens, og noteringen stabiliserer sig med et lille fald på fire eurocent fra 17,46 til 17,42 euro pr. kg.

Det skriver Danske Svineproducenter i nyhedsbrevet Rundt i Europa.

Da slagtesvinemarkedet generelt er præget af et lille udbud på tværs af grænserne, opstod der ingen udbudspres i de seneste uger, heller ikke i de slagteuger, hvor der manglede slagtedage i forbindelse med helligdage. Med solen og de varme temperaturer kommer der endelig prispositive impulser på kødmarkedet.

Markedsinteressenterne i de forskellige EU-lande kæmper imidlertid stadigvæk med eftervirkningerne af den meget sene start på grillsæsonen og forbrugernes inflationsrelaterede tilbageholdenhed. Samtidig er grisekødseksporten til tredjelande stabil, mens eksportørerne klager over hård international konkurrence.

Intet potentiale til prisstigninger

Alt i alt har der ikke været potentiale til prisstigninger på det seneste.

Priserne på slagtesvin i Tyskland har heller ikke kunnet stige på trods af impulser i efterspørgsel på kødmarkedet. Slagteklare grise kan dog afsættes uden problemer.

Det hollandske marked venter for eksempel på et signal fra Tyskland. Udbuddet af slagteklare grise er lille. Hollandske slagterier henviser dog til konkurrencepresset i eksporten af grisekød til Asien.

I Danmark er opmærksomheden rettet mod vejrskiftet og det længe ventede grillvejr. Ifølge Danish Crown er potentialet i den forventede stigning i efterspørgslen fortsat det store ukendte.

En uændret markedssituation er også dagens orden i Spanien. Spanske slagterier kæmper om slagteklare grise for at fylde deres slagtekapaciteter. På grund af de høje temperaturer forventes det, at udbuddet fortsat er lille i de kommende uger.

Efter helligdagen Kristi Himmelfartsdag starter det tyske slagtesvinemarked den nye uge uden udbudspukkel. Slagterier og omsættere har stor interesse for at købe slagteklare grise. Der forventes en stabil eller moderat stigende notering.

Læs også