Faldet i bestanden af svin har stabiliseret sig siden juli

Bestanden af svin ligger 6 procent lavere i dette efterår end sidste efterår. Til gengæld ligger bestanden 1,7 procent højere i den seneste tælling pr. 1 oktober end i tællingen den 1. juli.

Danmarks Statistik har offentliggjort resultatet af svinetællingen foretaget den 1. oktober 2023.

I tællingen pr. 1. oktober 2023 er der fortsat tilbagegang i den danske svinebestand, hvis man sammenligner med samme tælling for et år siden, men til gengæld er bestanden forholdsvis stabil i forhold til seneste tælling fra den 1. juli i år.

- Når avlsbestanden nu ved de seneste tællinger i 2023 har stabiliseret sig, skyldes det først og fremmest de høje smågrisepriser og den stærkt forbedrede økonomi i smågriseproduktionen siden årsskiftet

Karsten Fleming, Landbrug & Fødevarer.

Således er den samlede bestand af svin 6 procent lavere ved tællingen den 1. oktober end for et år siden, men til gengæld er bestanden steget med 1,7 procent siden tællingen den 1. juli, fremgår det af tællingen, der blev offentliggjort den 6. november.

Slagtesvin op - søer ned

Det er fortsat i gruppen »Slagtesvin over 50 kg«, hvor der kan noteres et kraftigt fald på 12,2 procent i forhold til for et år siden. Men i forhold til tællingen den 1. juli er bestanden af slagtesvin dog steget med 4,4 procent.

Bestanden af drægtige søer ligger 2,4 procent lavere end for et år siden. I forhold til tællingen 1. juli er bestanden af drægtige søer dog faldet med 1,6 procent

- Når avlsbestanden nu ved de seneste tællinger i 2023 har stabiliseret sig, skyldes det først og fremmest de høje smågrisepriser og den stærkt forbedrede økonomi i smågriseproduktionen siden årsskiftet, lyder det i en kommentar fra chefanalytiker Karsten Fleming, Landbrug & Fødevarer.

Læs også