2020 gav landbruget næstbedste indkomst i 30 år

Landbrugets bruttofaktorindkomst for 2020 er foreløbigt opgjort til 29,8 milliarder kroner, hvilket er det højeste siden 2012 og næstbedste de seneste 30 år, skriver Danmarks Statistik. Dog er der store forskelle brancherne imellem.

Det er især svinebranchen, som tegner sig for stigningen i landbrugets samlede indkomst i 2020. Arkivfoto: Camilla Bønløkke Illustration: Danmarks Statistik

Bruttofaktorindkomsten steg med 0,6 milliarder kroner i forhold til 2019, hvilket svarer til en stigning på 2 procent, oplyser Danmarks Statistik i en ny analyse, som peger på 2020 som et særdeles godt år for landmænd i Danmark.

Den samlede værdi af salgsprodukterne steg fra 79,1 til 80,8 milliarder kroner, især fordi værdien af de animalske produkter steg med 4 procent.

Den samlede værdi af de animalske salgsprodukter steg således til 51,8 milliarder kroner, og værdien blev især trukket op af værdien af svin, der steg med 9 procent til 27,7 milliarder kroner.

Værdien af pelsskind er foreløbige. I året før nedlukningen af minkproduktionen var auktionspriserne på minkskind meget lave. Produktionen af skind til salg i 2020 er usikker, men det er anslået, at cirka 6 millioner mink er pelset til salg i 2020, og de afsættes tidligst på auktionerne i 2021. Kompensationer for aflivede og destruerede mink indgår ikke i værdien af pelsskind. Øvrige kompensationer i forbindelse med nedlukningen er også uden for indkomstopgørelsen.

Kvæg faldt, mælk steg

Værdien af kvæg faldt med 8 procent til 2,8 milliarder kroner, mens værdien af mælk steg 3 procent til 16,1 milliarder kroner.

Værdien af de vegetabilske salgsprodukter faldt med 1 procent til 29 mia. kr. i 2020, hvilket svarer til et fald på 0,2 milliarder kroner.

Korn, som er den største enkeltpost, faldt med 0,6 mia. kr. til 10,7 mia. kr. Værdien af industrifrø, der hovedsageligt består af raps, faldt til 1,6 mia. kr., hvilket svarer til et fald i værdien på cirka 0,4 mia. kr.

Forbruget i produktionen steg med 2 mia. kr. til 62,1 mia. kr. fra 2019 til 2020. Det skyldes især en stigning i den store forbrugspost, foder. Foderstoffer steg med 9 procent til 28,1 mia. kr., og udgjorde dermed 45 procent af det samlede forbrug i produktionen. Værdien af forbrugte gødningsstoffer faldt med 10 procent.

Læs også