Noteringer for slagtesvin står stille i Europa

Slagtesvinenoteringerne stagnerer, mens markederne venter på mere efterspørgsel fra forbrugerne, oplyser Danske Svineproducenter.

Det europæiske slagtesvinemarked er generelt i balance i den nuværende slagteuge. Noteringerne i de forskellige EU-lande er således uændrede. Kun Italien afviger fra den stabile markedsudvikling og fortsætter den nedadgående tendens.

Det oplyser Danske Svineproducenter med Interessengemeinschaft der Schweinehalter Norddeutschlands (ISN) som kilde.

- Generelt er det faldende og moderate udbud af slagteklare grise i balance med slagteriernes efterspørgsel. Der er ingen impulser. Det forklares blandt andet med forbrugernes reaktioner på den stigende inflation ved køb af kød. Indtil nu har eksporten til tredjelande ikke resulteret i et aftagende pres på det europæiske marked, og eksporten af grisekød fra EU faldt med 27,5 procent i årets første to måneder sammenlignet med samme periode sidste år, skriver Danske Svineproducenter med ISN som kilde.

Spanien rapporterer om en stabil notering for slagtesvin.

- Slagtevægtene i Spanien falder med yderligere 170 gram og indikerer et lille udbud af slagteklare grise i forhold til slagtekapaciteten. En del af slagteaktiviteterne reduceres derfor til en 4-dages uge, skriver Danske Svineproducenter.

Læs også