Danmark stadig i top i faldende svinenoteringer

Danmark har fortsat de højeste svinenoteringer i EU-landene, hvor priserne har været lettere faldende den seneste tid.

Selv om svinepriserne har været lettere nedadgående den seneste tid, bliver danske svineproducenter fortsat bedst afregnet for deres svinekød blandt EU-landene. Ifølge tyske ISN fik danske svineproducenter en pris på 1,95 euro pr. kilo, mens deres spanske kolleger måtte nøjes med 1,91 euro pr. kilo ab gård. 

Det europæiske slagtesvinemarked er i denne tid ikke kun under indflydelse af coronapandemien, men også de manglende slagtedage har på det seneste gjort sig gældende. Alt i alt faldt slagtesvinenoteringerne i de forskellige EU-lande med forskellig styrke. Det skriver Danske Svineproducenter.

Stik imod den generelle tendens til svaghed på markedet holdt den franske notering sig på uændret niveau.
I Tyskland havde slagterierne forud for fastsættelsen af noteringen, og til trods for et overskueligt levendeudbud, opbygget et massivt pres, og den ledende tyske notering faldt således med 5 korrigerede cent.

Noteringsfaldene i de forskellige lande strakte sig fra 1 cent i Holland til 6 cent i Belgien. I Holland var deres seneste børsnotering efter fastlæggelsen blevet korrigeret ned med 5 cent i løbet af ugen, hvilket gav anledning til lidt kritik fra producenterne. Ifølge det hollandske fagmagasin Boerderij var de hollandske omsættere ikke villige til at dække forskellen mellem slagteriernes afregningspris og den hidtil fastsatte notering. 

I Italien er slagtninger og forarbejdning reduceret med cirka 30 procent på grund af coronapandemien. Noteringsfaldet i Spanien, som dog stadig er moderat, skyldes først og fremmest det lavere niveau af slagteaktiviteter. Det forlyder, at årsagen hertil er fravær blandt medarbejderne og derudover manglende slagtedage i påsken. Spaniernes forhåbning går stadig på eksporten af svinekød til Kina. Der ses med bekymring på prisfaldet på slagtesvin i USA, og man frygter aggressive tilbud i konkurrencen om kinaeksporten.

Læs også