bannerPos

Flotte eksporttal for majs og sojabønner

CBOT-majs i US-cent pr. bushel Prisen for majs i USA og afgrøder generelt set må forventes at fortsætte det opadgående momentum godt ind i 2021, på baggrund af en eskalerende købsinteresse på det globale eksportmarked.

AF: PETER ARENDT

MARKEDSANALYTIKER MINAGRO.DK
20-11-2020 21:10
Eksporten af sojabønner og majs ud af USA fortsætter, ifølge en ny opgørelse fra det amerikanske landbrugsministerium med at overraske markedet. Igen er det Kina, der er forklaringen.

Den seneste opgørelse fra det amerikanske landbrugsministerium over eksporten med afgrøder ud af USA overrasker endnu en gang i forhold til markedets forventninger.

Opgørelsen, der blev offentliggjort torsdag aften, viste således, at Kina fortsætter deres aggressive købsprogram af især majs og sojabønner.

Ifølge det amerikanske landbrugsministerium blev der i ugen, der sluttede den 12 november, eksporteret knap 1,1 million tons majs ud af USA. Det var næsten det dobbelte af, hvad der var forventet eksporteret i markedet.

Momentum

Eksporten med sojabønner tog også markedet på sengen. Således blev der ifølge det amerikanske landbrugsministerium eksporteret næsten 1,4 millioner tons sojabønner ud af USA, hvilket dermed også langt overgik markedets forventninger, der lå i området omkring en eksport på 800 tusinde tons.

De ugentlige eksporttal fra det amerikanske landbrugsministerium kan bruges som en retvisende indikator for, hvordan det generelt ser ud med efterspørgslen efter afgrøder ude på verdensmarkedet.

Med de seneste tal har vi atter fået bekræftet, at Kina fortsætter deres aggressive købsprogram af afgrøder, hvilket er et signal om, at afgrødepriserne vil fastholde det igangværende opadgående momentum godt ind i 2021.

Nye tilskudsmuligheder til energioptimering på landbrugsbedrifter

I første kvartal af 2021 bliver det igen muligt at søge tilskud til at gennemføre energibesparende tiltag i virksomheder. Tilskuddet kommer fra Energistyrelsens nye erhvervspulje, som afsætter 605 millioner kroner i tilskud til energieffektiviseringer i det kommende år.

Vandets pH betyder overraskende meget for midlernes effekt

- Det er en øjenåbner at se, hvad regulering af sprøjtevandets hårdhed betyder for virkning af midlerne. Det kan for eksempel reducere forbruget af glyphosat, fortæller planteavlskonsulent Bente Andersen.

Vores klimaregnskab understreger behovet for grøn omstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune er begyndt at inddrage landbrug, skovbrug og affald i sit klimaregnskab. Det tegner et knapt så grønt billede af kommunen, der er i dialog med landbruget for at indfri sit mål om at blive 100 procent fossilfri i 2040.

Det er ekspropriation

Der er tale om åbenlys ekspropriation, lyder det fra Bæredygtigt Landbrug i et høringssvar om regeringens nye lovforslag, der skal legalisere aflivning af alle mink.

Minister sætter ministerium til at undersøge sig selv

Miljøminister Lea Wermelin (S) har bedt sine embedsmænd om at vurdere, hvorvidt der var hjemmel i loven til at tage beslutning om at grave døde mink ned uden miljøgodkendelse. I Miljøstyrelsen har man ellers allerede vurderet, at der er hjemmel i loven til beslutningen.

Vestsjællandsk forbud mod godkendte pesticider

Flere landmænd i Slagelse Kommune må ikke bruge pesticider på deres ejendom, fordi kommunen vil beskytte grundvand, der samtidig bruges til at fortynde spildevand fra olieindustrien.
Side 1 af 1984 (39678 artikler)Prev1234567198219831984Next