Folkeaktier skal skabe mere økologisk landbrug

Danskerne kan nu købe folkeaktier i landbrugsjord og dermed bidrage til, at mere dansk landbrugsjord bliver omlagt til økologi til gavn for natur, miljø, drikkevand, og klima, skriver Coop i en pressemeddelelse ifølge Økologisk Landsforening.

- Via platformen Coop Crowdfunding bliver det nu muligt at støtte omlægningen til økologi og samtidig gøre det nemmere for næste generation at kommer ind i erhvervet. Gennem aktiesalg har Danmarks Økologiske Jordbrugsfond siden 2017 rejst 30 millioner kroner til opkøb af landbrugsjord. En aktie koster i dag 10.000 kroner, men med det nye tiltag kan danskerne støtte med et valgfrit beløb og blive folkeaktionær.

Folkeaktien bliver udbudt via COOP Crowdfunding og er kommet i stand gennem et tæt samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening, Økologisk Landsforening og COOP.
Alle de midler, der kommer ind på salget af Folkeaktier, bliver efterfølgende fordelt ligeligt mellem de tre foreninger, hvorefter de køber aktier i Danmarks Økologiske Jordbrugsfond.
Afkast af investeringen går til en af de tre foreninger, der kommer til at stå som indskyder. Foreningerne forpligtiger sig til gengæld til at geninvestere afkastet i aktier igen. Pengene bliver med andre ord i fonden.

Danmarks Økologiske Jordbrugsfond opkøber konventionelt drevet landbrug og lade yngre økologiske landmænd forpagte jorden. De skal omlægge til økologisk drift og arbejde med mere natur og CO2-reducerende tiltag. Forpagterne skal desuden efterleve en række krav til eksempelvis klimahandlingsplaner og natur-og vildtplejeplaner.
 

 

Læs også