Svinenoteringen falder med 30 øre

Danish Crown sænker svinenoteringen med 30 øre til 13,70 kroner pr. kg.

Priserne siver, men der er ingen panik i markedet, understreger Danish Crown, der i går annoncerede, at svinenoteringen falder med 30 øre fra på mandag. Dermed er noteringen for et slagtesvin 13,70 kroner pr. kg.

Danish Crown understreger i sin markedsberetning, at det fortsat lykkes for koncernen at holde forsyningskæderne i gang til trods for de omfattende myndighedsinitiativer i Europa for at begrænse spredningen af Corona-virus..

- Vi oplever i et vist omfang forsinkelser ved nogle grænser, men det accepterer vores kunder i den her situation. Alle har fokus på at opretholde forsyningen til supermarkederne, hvor efterspørgslen er øget, så der er en høj grad af fleksibilitet i øjeblikket, siger Lars Albertsen, der er global salgsdirektør i Danish Crown.

Mange ting spiller ind

Alligevel er priserne sivet på nogle delstykker, fordi aktiviteten samlet set er under pres, fortæller Lars Albertsen.

- Der er mange forskellige faktorer, der spiller ind. Først og fremmest er der stort set intet salg til foodservice-segmentet, og så er priserne på hele skinker faldet, fordi der mangler udbeningskapacitet nogle steder i Europa. Det forventes også, at turistsæsonen i Sydeuropa vil blive påvirket negativt. Omvendt er der lige nu et rigtigt godt salg af bacon til detailhandlen i Storbritannien, men priserne udhules til dels af et større fald i kursen på britiske pund.

- Situationen gør, at mange af vores varer skal finde nye veje rundt i Europa i et marked, hvor forudsætningerne hele tiden ændrer sig. Det giver lidt bump på vejen, men når vi tager de udfordringer i betragtning, som hele Europa lige nu står overfor, så er jeg fortrøstningsfuld, for der er på ingen måde panik i markedet, og jeg føler, vi er rigtigt placeret, siger Lars Albertsen.

På den positive side er der fortsat en jævn eksport til både Kina og det øvrige Asien.     

Søer slagtet op

Danish Crown oplyser, at har været en god slagtning i denne uge på slagterierne, og det betyder, at der udsættes omkring 5.000 grise til uge 14 mod forventede 10.000.
 
Det forventes, at der vil blive behov for at fremrykke omkring 15.000 grise fra uge 15.
 
For søernes vedkommende er der slagtet op, og kapaciteten tilpasses ud fra tilmeldingen.
 
 

Læs også