Tredje rentesænkning i træk

Federal Reserve leverer tredje rentesænkning i træk, men hæver barren for, hvad der skal til for yderligere rentenedsættelser.

Den amerikanske centralbank hævede på onsdagens pengepolitiske møde renten med en kvart procent til 1,5-1,75% - det er tredje møde i træk, at renten sænkes. Det var så godt som garanteret, at centralbanken ville sænke renten til aften, så var på forhånd snarere signaler om fremtiden og centralbankens vurderinger af økonomien sundhed, interessen samlede sig om.  

Federal Reserve pointerer i en pressemeddelelse, at en række risici stadig truer amerikansk økonomi, for eksempel et mere broget globalt vækstbillede ikke mindst på grund af handelskrigen. Det ændrer en mulig handelspolitisk mini-deal mellem USA og Kina ikke meget på.

Fed har tidligere sagt, at de seneste rentenedsættelser ikke ventes at være starten på en større tilpasning af renteniveauet i USA, men bare en mindre justering. I dagens rentemelding fjerner centralbanken formuleringen om, at de er klar til at ”handle som nødvendigt” – det har tidligere været kodeordet for, at centralbanken vil sænke på næste møde. Nu peger det mere på en pause i lempelserne.

En række nøgletal har siden centralbankens sidste møde signaleret, at væksten i amerikansk økonomi mærker modvinden fra handelskrigen kraftigere end tidligere. Erhvervstilliden har vist betydelig svækkelse, industrien er underdrejet, og jobskabelsen er heller ikke så stærk, som den tidligere har været. På den anden side viste en BNP-vækst i tredje kvartal på 1,9%, at økonomien ligger tæt på USA’s naturlige vækstniveau.

Det blandede billede giver både skyts til dem i centralbanken, der ønsker en mere aggressiv tilpasning i renten og dem, der allerede mener, at man har gjort rigeligt. Centralbankens kommende rentebeslutninger er dermed om noget blevet endnu mere afhængigt af udviklingen i nøgletal på kort sigt.

Læs også