bannerPos

Tysk smågrisenotering rører sig ikke

Fra Danske Svineproducenter lyder det i en analyse, at den tyske omsætterorganisation VEZG betegner udbuddet på smågrisemarkedet som lille og efterspørgslen som god.
06-01-2020 14:10

Selvom den tyske slagtesvinenotering er faldet med 8 eurocent før jul, er smågrisemarkedet fortsat i balance. Nord-West-notering er uændret.

Den tyske notering for smågrise, Nord-West noteringen, er uændret 71,00 euro i denne uge. For 8-kilos grise er noteringen ligeledes uændret 46,60 euro. At noteringen er uændret skal ses i lyset af, at den tyske slagtesvinenotering fald med 8 eurocent før jul.

Fra Danske Svineproducenter lyder det i en analyse, at den tyske omsætterorganisation VEZG betegner udbuddet på smågrisemarkedet som lille og efterspørgslen som god.

- Med hensyn til markedssituationen på slagtesvinemarkedet tør organisationen imidlertid ikke hæve deres smågrisenotering. På den anden side er det lidt opsigtsvækkende, at Porc-Ex forhøjede deres smågrisenoteringer med hele 30 kroner i torsdags. Det afspejler, at nogle markedsinteressenter fortsat er meget optimistiske vedrørende den videre prisudvikling på smågrisemarkedet, lyder det fra Danske Svineproducenter.

Her lyder det også fra, at efter helligdagene i forbindelse med jul og nytår er det tyske slagtesvinemarked under pres. Der er opstået en udbudspukkel, som nu skal afvikles i de kommende slagteuger.

- Det tyske slagtesvinemarked er p.t. fortsat et købers marked, hvor slagterierne bestemmer, hvornår hvilke slagtesvin kan leveres. Statistisk set er den tyske slagtesvinenotering typisk forholdsvis stabil i januar måned. De første (prispositive) impulser kommer sædvanligvis tidligst i februar måned efter det kinesiske nytår, lyder det fra Danske Svineproducenter.

Den tyske VEZG-smågrisenotering indikerer, at Nord-West noteringen i næste uge også vil være uændret 71,00 euro (566 kr. inkl. vægtregulering).

Ekstra penge sat af til at opspore jordforureninger, der truer vandmiljøet

- Vi har desværre mange tusinde jordforureninger spredt ud i hele Danmark, siger miljøminister Lea Wermelin (S), der nu sætter ind for at finde 50 til 100 af dem.

Lav hollandsk mælkepris kan ramme den danske

I den kommende periode er risiko for nedjusteringer af den danske mælkepris med 7-14 øre, vurderer AgroMarkets.

Visionært anlæg vil reducere landbrugets klimabelastning

Organic Fuel Technology arbejder på at have første produktionsanlæg, der kan omdanne blandt andet halm til gas, olie og biokul, hvor gødningsværdien er bevaret, klar i januar 2021.

Usikkerhed om 20 procent-regel ved generationsskifter

Hovedreglen om, at en ejendom kan handles i familien til den offentlige ejendomsværdi plus/minus 15 procent bliver den 1. juli til en 20 procent-regel. Men det er usikkert, om reglen overhovedet kan bruges ved generationsskifter, påpeger rådgivningsselskab.

Lantmännen præsenterer guldrandet kvartalsregnskab

Den svenske landbrugskoncern Lantmännen har sendt regnskabet for første kvartal af 2020 ud, og det har vist et overskud på 447 millioner svenske kroner.

NIR i bagagerummet giver skarpere beslutninger

Et transportabelt NIR-apparat giver kvægrådgiver Jesper Rask Pedersen svar på tørstof, protein og meget mere i græs, majs og foderblandinger nu og her.

Spædgrisediarré kan være en hård nød at knække

Der er ikke tale om en enkeltstående løsning til de besætninger, der oplever udfordringer med tidlig spædgrisediarré. Men svinedyrlæge Kjetil Johansen har positive erfaringer med at se nærmere på de vacciner, der anvendes i forebyggelsen.

- Regeringen er med det her i gang med at nedlægge dansk landbrug

Venstres Erling Bonnesen (V) fortæller, at det virker helt surrealistisk, at regeringen ser ud til at beslutte, at der med de næste vandområdeplaner skal køres med to forskellige målstreger. År 1900 står således til at blive droppet som referenceår for klorofyl, mens man holder fast i år 1900 som referenceår for ålegræs.
Side 1 af 1851 (37013 artikler)Prev1234567184918501851Next