Markedsnoter: Uændret tysk notering

Den tyske slagtesvinenotering fra onsdag er uændret 1,85 euro pr. kg (13,78 kroner).

Udbuddet på det tyske slagtesvinemarked er lidt større, end de fleste markedsinteressenter forventede. Tyske slagterier er i gang med at afvikle den mindre udbudspukkel, som opstod i forbindelse med helligdagen i sidste uge. Bortset fra det er markedssituationen i det hele taget uændret, lød det i går fra Danske Svineproducenter.

Den tyske omsætterorganisation VEZG havde derfor ikke grund til at ændre den officielle tyske slagtesvinenotering.

Uændret kalvenotering

Husdyrformidling ApS har offentliggjort, at deres kalvenotering er uændret i denne uge. Det vil sige, at prisen for kalve på 50 kg er 500 kroner, og så er der et fradrag på 30 kroner for en vægt under 50 kg. Vejer kalven mellem 51 og 65 kg, får producenten ekstra 30 kroner, og vejer kalven mellem 66 og 90 kg, 15 kroner.

Ved en vægt over 91 kg tillægges der 10 kroner. For kalve over tre måneder aftales prisen individuelt.

Derudover er der tillæg for intensive kødkvægskrydsninger: 500 kroner for tyrekalve, og 100 kroner for kviekalve.

Markedssituationen er ifølge Husdyrformidling ApS stabiliseret en smule, men der må stadig forventes lidt ventetid i forbindelse med afhentning af kalve

Møllehveden rykkede

I forgårs steg møllehveden til nye højder på fortsat gode udsigter for den europæiske eksport. Det konstaterer Jyske Bank i en afgrødekommentar.

- Foreløbig er den franske hvedeeksport til Algeriet faldet 23 procent denne sæson, men med den franske hvedes stærke konkurrenceevne er der optimisme om, at formen vil genfinde sig. Samtidig stilles der spørgsmål over mængderne og kvaliteten af den canadiske durumhvede, som dermed kan understøtte den franske durumeksport, skriver banken, og tilføjer:

- Ved samme lejlighed benyttede FranceAgriMer anledningen til at sænke sine forventninger til de franske slutlagre denne sæson, der blev nedjusteret fra tidligere 3,27 millioner ton til 2,9 millioner tons, som et resultat af en opjustering af eksportestimaterne på 3,6 procent til 20,2 millioner tons. Med den andenstørste høst nogensinde har det franske marked også behov for en stor eksport, hvis ikke de skal ende ud med store slutlagre.

Jyske Bank forventer, at møllehvedens stigningstakt vil begynde at aftage, efterhånden som december-terminen vil ramme et modstandsniveau omkring 180 euro.

Slagtninger faldet med 8,2 procent

Antallet af slagtninger i uge 1 til uge 39 er faldet 8,2 procent i forhold til samme periode året før. Det viser tal fra Markedsnyt for grisekød fra Landbrug og Fødevarer.

I uge 39 modtog slagterierne 296.000 svin.

De ugentlige slagtetal dækker over en samlet total for slagterier, der tilsammen har 97-98 procent af de samlede slagtninger i Danmark.

Slagtetallet består af slagtesvin, søer, mv., men er uden kasserede svin.

Flere gasanlæg kan presse olien

Flere og flere selskaber etablerer gasanlæg rundt om i verden, og derfor får krig og andre kriser i lokalområder mindre betydning for energimarkederne. Der vil nemlig altid være nogen, der kan forsyne markedet med gas, vurderer AgroMarkets i en analyse.

- Tiden er klar til naturgas, hvorimod olie ikke er helt så politisk korrekt. Derfor satser mange firmaer også store beløb på at få adgang til naturgasmarkedet. Senest i Afrika, hvor regeringen i Mozambique laver en gigantisk aftale med energiselskabet Exxon. Det er den største aftale på gas i Afrika til dato og vil give et større udbud på længere sigt, skriver AgroMarkets, og tilføjer:

- Når flere lande og selskaber går ind i gasmarkedet og spreder felterne over hele verden, bliver energimarkedet mindre påvirkeligt ved uroligheder i et bestemt område. For der vil altid være nogen, der kan forsyne markedet med gas. Og dermed bliver kollaps i marked og pris stadig mindre sandsynligt.

AgroMarkets anbefaler sine kunder at være dækkede på diesel- og fyringsolie med fast pris frem til forårsarbejdet 2020.

Fortsat nye tilfælde af svinepest i Belgien

Der er fortsat svinepest blandt vildsvin i Belgien, så nu vil myndighederne helt forbyde trafik i de ramte områder for at komme pesten til livs, skriver AgroMarkets i en analyse.

Det seneste fund af svinepest hos vildsvin fandt ifølge AgroMarkets sted 11. august.

- Antallet af sygdomsramte dyr er faldet løbende, men nu virker det som om, sygdommen går ind i en ny fase. Man finder nu dyr, der er resistente over for sygdommen, men som er smittebærere og dermed kan smitte både vilde og tamme dyr, skriver AgroMarkets, der tilføjer, at jagten på vildsvin nu er blevet intensiveret i de ramte områder, og siden primo oktober har det heller ikke været tilladt for motionister at færdes i de smitteramte områder.

- Især cyklister kan nemlig bære smitten videre, hedder det.

Regn betyder billigere elpris

- Regnen ligger efterhånden ret fast over Norden, og det betyder billigere elpriser. De høje temperaturer efter årstiden sender regnen ned i lagrene ved kraftværkerne. Modsat når temperaturen er under nul, så falder nedbøren som sne. Og vandet kommer først til kraftværkerne til maj, når det tør igen, skriver AgroMarkets i en analyse på www.agromarkets.dk.

AgroMarkets vurderer, at der er pres på elpriserne i faldende retning og anbefaler derfor at købe til spotpris.

Svinene stiger igen

Noteringen for slagtesvin stiger i næste uge med 20 øre. Søer og orner er uændrede, mens økotillægget er faldet med 20 øre, meddeler Danish Crown.

Det betyder en notering på 12,60 for svin, 9,10 for søer og 8,10 for orner. Sidste år ved samme tid var noteringen 8,30 kroner.

- Mens der kommer flere og flere mørke skyer på efterårshimlen, er der absolut intet gråvejr, når det handler om afsætningen af dansk grisekød både i Europa og på verdensmarkedet, skriver Danish Crown i sin markedsberetning, og tilføjer:

- Det er fortsat en udfordring at trække priserne op i Europa, men det kommer med små skridt, og niveauet kommer derfor langsomt tættere på de priser, vi ser på verdensmarkedet. Efterspørgslen uden for Europa er rigtig god, og vi er gået fra, at det næsten udelukkende var Kina, der agerede prismæssigt trækdyr til, at det er de asiatiske markeder i bred forstand, siger Lars Albertsen, der er global direktør i Danish Crown Pork i beretningen.

Læs også