USDA på ret europæisk hvede-kurs

Ved indgangen til sæsonen estimerede det amerikanske landbrugsministerium, at de europæiske hvedelagre skulle stige fra 9,91 til 14,21 millioner tons, baseret på en produktion på 154 millioner tons, et forbrug på 128 millioner tons og en eksport på 27 millioner tons.

- Produktions- og forbrugsestimaterne holder foreløbig stik. Imidlertid er den europæiske eksport hævet fra de oprindelige 27 millioner tons til estimeret 31 millioner tons, på en stærk konkurrenceevne, hjulpet af en svag euro, og strammere russisk forsyningsbalance, skriver Jyske Markets.

Det betyder, at lageropbygningen nu stort set er udlignet, og slutlagrene estimeres henover sæsonen blot at stige 0,8 millioner tons til 10,8 millioner tons.

Læs også