Færdselsstyrelsen vil løse bælte-udfordringer for maskinstationer

Der er udsigt til, at kørsel med bæltekøretøjer i fremtiden kan komme ind under reglerne for særtransport, så blandt andet maskinstationer ikke længere skal søge om dispensation til at køre med blandt andet ærtehøstere og roeoptagere et halvt år frem i tiden.

Det har taget lang tid at kunne få tilladelse til at køre med bæltekøretøjer, som for eksempel en kartoffeloptager med dispensation under regler for særtransport. Men det skal der laves om på, lyder det fra Færdselsstyrelsen.

De har travlt på kontorerne hos Færdsels- og Motorstyrelsen for tiden, for der er en ny bekendtgørelse på vej for transport med specielle køretrøjer, den såkaldte særtransportbekendtgørelse.

Og det kan være godt nyt for maskinstationer, der kører med store maskiner på bælter. Den nuværende ordning har skabt problemer, da man ikke kan være sikker på at få en dispensation til at køre med blandt andet ærtehøstere og roeoptagere på vejene frem til markerne, selv om man søger om det et halvt år i forvejen.

For hos Færdselsstyrelsen vurderer man, at kørslen med bæltekøretøjer skal omfattes af reglerne om særtransport. Det vil være en ændring af de nuværende forhold på området.

- Færdselsstyrelsen arbejdede i efteråret 2020 på at ændre reglerne for særtransport for netop at løse denne problemstilling. Det viste sig dog ikke muligt at nå at udstede en ny bekendtgørelse til 1. januar i år, da der var behov for at inddrage Motorstyrelsen i arbejdet for at sikre, at der blev tænkt på tværs over til registreringsreglerne, som har betydning for de køretøjer, der anvendes til særtransporter, siger Kristina Mortensen, der er kontorchef i Færdselsstyrelsen.

Sagsbehandling til Vejdirektoratet

Hun fortæller, at man i Færdselsstyrelsen er nået ganske langt med at få lavet om på de nuværende regler på området, og få reglerne opdateret. Men i et længere perspektiv bliver det op til Vejdirektoratet at overtage den nuværende opgave med at udstede særtransporttilladelser.

- Færdselsstyrelsen er ret langt i arbejdet med at få regler for bæltekøretøjer skrevet ind i særtransportbekendtgørelsen. Lige nu er dette arbejde dog blevet overhalet af ressortoverdragelsen af opgaver fra politiet til Færdselsstyrelsen og Vejdirektoratet.

Begge styrelser arbejder lige nu intenst på at ændre særtransportreglerne, så Vejdirektoratet kan blive klar til at overtage opgaverne med udstedelse af særtransporttilladelser pr. 1. oktober 2021, siger Kristina Mortensen og fortsætter:

- Færdselsstyrelsen forventer dog, at arbejdet med de nye regler for bæltekøretøjer med videre vil kunne gennemføres, så de kan træde i kraft den 1. juli 2022. Indtil da vil det fortsat være muligt at søge om dispensation som tidligere.

 

Vil nedbringe sagsbehandlingstider

Kristine Mortensen erkender at der er brug for at nedbringe den nuværende langsommelige sagsbehandlingstid. Men der er tale om en proces i det nuværende system, der kan være tidskrævende, og det er en del af årsagen til, at der går så lang tid, som der gør.

- Da Færdselsstyrelsen skal høre vej- og bromyndigheder, før der kan udstedes dispensationer, er der tale om en ret tidskrævende proces. Vi vil fortsat bestræbe os på at nedbringe sagsbehandlingstiden til det kortest mulige, siger kontorchefen og slutter:

- Ved ændring af lovgivningen forventes der et langt mindre behov for udstedelse af dispensationer, da reglerne vil omfatte kørsel med bæltekøretøjer.

Læs også