Skift til ny balledimension fuldendte halmlogistikken

Hos Mogens Jensen, Engelsholm nær Randers, er halmlogistikken systematiseret og kvalitetssikret med den nye Kuhn SB 1290 iD presser.

Mogens Jensen på Engelsholm nær Randers presser cirka 5.000 baller om året med sin to år gamle Kuhn SB 1290 iD Twinpact presser. 30 garnnøgler er der plads til på presseren. Det er meget nemt og overskueligt at inspicere bindeapparaterne på Kuhn SB presseren. - Den kraftige blæser holder det virkeligt rent omkring bindeapparaterne, siger han. Når sideskærmen er oppe, er der utrolig god plads til at tråde nålene og inspicere maskinens indre. Og uden at blive støvet fuldstændig til, viser Mogens Jensen.

For Mogens Jensen på gården Engelsholm sydvest for Randers betyder princippet »full line« meget. Ikke blot opfeder han alle smågrisene til slagtevægt fra sin 500 søer store besætning. Han dyrker også så meget foderkorn som muligt til grisene fra sit 700 hektar store markbrug, og hvortil gylle fra besætningen også udgør hovedbestanddelen af næringsstoftilførslen.

Samme tænkning indgår også omkring halmen fra kornproduktionen.

- Jeg får jo returneret P og K til markerne via gyllen og kan derfor godt tillade mig at bjærge og sælge halmen fra kornproduktionen. Vi har et høstsamarbejde med en nabo, der har halvpart i den ene mejetærsker. Fra hans cirka 200 hektar og mine egne marker henter jeg den halm, jeg presser til de cirka 5.000 baller årligt, forklarer Mogens Jensen.

Skiftede balledimension

Med sin faste leverance af 5.000 baller halm til Midtjysk Halm er halmaaktiviteten og den deraf følgende logistik væsentlig for Mogens Jensens bedrift.

- Det var netop for at effektivisere hele håndteringskæden fra mark til halmværket, jeg valgte at skifte fra de gamle bigballer til de 90 centimeter høje baller, der jo tillader tre lag på lastvognen. Vi presser dem fortsat til en vægt omkring 500 kg, men kan nu have en tredjedel mere med på hvert læs, ligesom vi nu kan have al halmen indendøre.

Mogens Jensen leverer hovedsagelig til Lisbjergværket, der kun modtager halm fra lastvogne.

Nem vedligeholdelse

Optimering af logistikken førte dermed til anskaffelsen af en ny presser for to år siden, og valget faldt på en Kuhn SB 1290 iD.

- Jeg kender Kuhn-produkterne og den kvalitet, der kendetegner maskinerne fra den franske producent. For eksempel pløjer jeg også med en Kuhn-plov.

- Helt grundlæggende er Kuhn-maskinernes konstruktion gennemtænkte. Og når det gælder presseren, finder jeg den særdeles vedligeholdelsesvenlig og hurtig at servicere. Når man åbner de store sideskærme, er det nemt at komme til, for eksempel er det utroligt nemt at tråde nålene.

- Den daglige smøring begrænser sig stort set til PTO-akslen, idet der er centralsmøring på stort set alt andet. Også bindeapparaterne, der holdes effektivt rene af blæseren og er nemme at komme til, forklarer han.

Lavere effektbehov

Med de første bigballepressere var det næsten presseren, der kørte med traktoren. Var traktoren for lille, blev den ødelagt af presseren, og var den for stor, gik det nærmest omvendt.

- Med Kuhn SB 1290 iD presserens Twinpact teknik med et todelt stempel, bruger jeg ikke engang vores største traktor til at køre med presseren. Og så slipper man for de tunge drøn for hvert stempelslag. I stedet er det næsten som at køre mejetærsker, den spinner, og man kan fornemme, at der er en langt mere konstant belastning. Jeg har i hvert fald ikke skiftet PTO-aksel efter de 10.000 baller, den har presset. Det gjorde jeg tidligere, siger Mogens Jensen om Twinpact-systemet.

Målinger hjælper piloten

Den erfarne halmmand har, trods leverancer gennem 20 år, endnu til gode at få et læs halm afvist fra halmværket.

- Jeg har både vægt- og fugtighedsmåling på presseren. Og det er jeg meget glad for. Nu har min presser-chauffør hele tiden tjek på det hele. Faktisk kan vi godt køre lidt længere om aftenen, før duggen betyder for meget, mens vi hellere skal vente lidt længere om morgenen.

- En anden ting er, at de moderne og hårdtpressede baller faktisk kan tåle mere regn, end man skulle tro. Jeg har prøvet at lade en balle blive stående udenfor helt frem til jul, og den er altså kun våd en fem til 10 centimeter ned. Derfor går vi heller ikke i panik over, at de står et par dage på marken, efter de er presset, siger Mogens Jensen.

Følger mejetærskerne

Når Mogens Jensen høster, kan han nu køre længere om aftenen med mejetærskeren.

- Når duggen begynder at falde, går der især i hveden et godt stykke tid, før fugten begynder at genere. Vi kan nu køre videre og koncentrere os om kornet og tærskningen, fordi vi ved, at der er styr på fugtigheden i halmen, når vi efterfølgende skal presse halmen. Det giver mere ro og er rart at vide, når man sidder på mejetærskeren.

- Vi tager dog hensyn til halmkvaliteten. For eksempel kører vi aldrig i halmstrengene. Vi snitter konsekvent den anden omgang omkring marken, når vi begynder på en mark med mejetærskeren. Derved kan vi helt undgå at køre i halmen, og det betyder meget for kvaliteten.

- Er der et stop i skærebordet, husker vi altid at bakke et godt stykke tilbage og får derved udlignet de bunker, der ellers bliver i halmstrengene, lyder rådene fra Mogens Jensen.

- Og så river vi stort set aldrig i halmen. Jeg har kun en lille en-rotors rive, og det er ikke hvert år, den er ude. En halmstreng, der ikke har været kørt i, kan faktisk tåle op til 50 millimeter regn og så tørre op igen uden at blive vendt, fastslår Mogens Jensen.

Bruger samlevogn

Mogens Jensen har en Pomi ballesamlevogn efter sin Kuhn-presser.

- Når vi lægger dem af på marken med samlevognen, er det nemt at stable tre baller med læsseren og sætte dem på halmvognen, siger han om den gennemførte halmlogistik på Engelsholm.

 

Læs også