bannerPos

Brandfarerne lurer i sensommeren

- En af årsagerne til, at en brand kommer ud af kontrol, er støv og avner kombineret med oliespild i og omkring motorrummet. Gør du rent med luft fra en kraftig kompressor eller en løvblæser, er det med til at gøre brandrisikoen mindre. Det tager kun få minutter og er virkelig værd at prioritere, siger Poul Erik Henriksen fra Alm. Brand, der også anbefaler at man har vand, harve og eventuelt en ildslukker med i marken. Arkivfoto

AF: PER JØRGENSEN

JOURNALIST
02-09-2019 10:58
Vejrudsigten prædiker sensommer og dermed godt høstvejr i den kommende tid. Det betyder lange arbejdsdage i marken og maskiner, der næsten kører i døgndrift. Samtidig lurer risikoen for brandskader, advarer forsikringsselskabet Alm. Brand.

Varme maskiner kombineret med støv fra høsten kan være en farlig cocktail. Og i høsttiden bliver flere landmænd ramt af brande forårsaget af netop den kombination.

- Hvis marken er meget tør og maskinen er fyldt med støv, skal der meget lidt til for antænde en brand. Det så vi i høj grad under tørken i 2018, men også i mere almindelige somre skal der kun et par gnister til, for at ilden får fat, siger senior underwriter i Landbrug i Alm. Brand, Poul Erik Henriksen.

Ifølge forsikringsselskabet er der dog en række enkle ting, man selv kan gøre for at brandfaren bliver mindre.

Og her er noget så simpelt som rengøring af maskinerne vigtigt.

- En af årsagerne til, at en brand kommer ud af kontrol, er støv og avner kombineret med oliespild i og omkring motorrummet. Gør du rent med luft fra en kraftig kompressor eller en løvblæser, er det med til at gøre brandrisikoen mindre. Det tager kun få minutter og er virkelig værd at prioritere, siger Poul Erik Henriksen, der også anbefaler at man har vand, harve og eventuelt en ildslukker med i marken.

Halmlader og varme maskiner er no-go

Et andet opmærksomhedspunkt, når det handler om brand, er halmladen. Hvert år er der flere brande som følge af, at en varm traktor eller en mejetærsker står sammen med halm.

En gnist fra udstødningen eller en kortslutning i ledningsnettet kan lynhurtigt få flammerne til at blusse op – ofte med meget omfattende skader til følge.

- Tør halm og varme maskiner er bare en dårlig kombination. Så det handler om at være opmærksom på brandfaren og eventuelt overveje et system, der kan automatisk kan afbryde strømmen, når tændingen slås fra. På den måde minimerer du risikoen for kortslutningsskader, påpeger Poul Erik Henriksen.

Automatisk hjælpere kan advare

Et andet forebyggende tiltag er automatiske brandslukningssystemer. Alm. Brand stiller krav om, at alle nye mejetærskere, halmpressere, finsnittere og skovningsmaskiner skal have installeret Firetrace.

Det er et system der opsættes i motorrummet, og det kan automatisk være med til at slukke en brand og samtidig give besked til maskinføreren.

Poul Erik Henriksen understreger, at udstyret ikke er en hundredeprocents garanti for, at man ikke får en brandskade.

- Men vi ser, at skaderne ofte er mindre, og så er man alt andet lige hurtigere i gang igen, siger han.

Svinebestanden stiger med 4,9 procent

En kraftig vækst i antallet af slagtesvin er med til at trække den samlede bestand af svin op med 4,9 procent ved svinetællingen 1. juli, lyder det fra Landbrug & Fødevarer på baggrund af en ny svinetælling.

Mobilt anlæg fremstiller såsæd til enkornssåning

Gl. Buurholt har udvidet flåden og kan nu også tilbyde et mobilt anlæg, som kan sortere såsæd til enkornssåning. Det vil sige en kernestørrelse på mellem kernestørrelse på imellem 2,5 og 3,3 millimeter.

Udlægning af lugtbelastede arealer efter planloven

ifølge en bestemmelse må en lokalplan kun udlægge arealer, der er belastet af lugt, støv eller anden luftforurening fra virksomheder og husdyrbrug til boliger, m.v., hvis lokalplanen med bestemmelser om bebyggelsens højde og placering kan sikre den fremtidige anvendelse mod en sådan forurening.

Får 14 dage til at trække udtalelse tilbage

Lodsejere fra Lille Vildmose pudser nu en advokat på rådmand i Aalborg, Hans Henrik Henriksen (S), som i interview har beskyldt dem for ikke at overholde loven. De kræver, at han trækker udtalelserne tilbage. Ellers venter en tur i retten. Rådmanden selv er tavs.

Vi er absolut opmærksomme på afrikansk svinepest

I Danmarks største zoologiske have i København har man også grise. Og der bliver taget forholdsregler for at sikre sig mod ASF, lyder det.

Ny faglig podcast til branchen

Den første episode af Cevas nye podcast Griseriet er nu frit tilgængelig for alle på iTunes, Spotify og Spreaker.

Canada står overfor en rekordstor afgrødehøst i år

Canada, der er en af verdens største eksportører af hvede, forventes at få en rekordstor hvedehøst i år. Ligeledes ser det ud til, at den canadiske produktion af Canola vil overgå sidste års resultater.

Frankrigs hvedeproduktion nedskrives igen

Det franske landbrugsministerium kommer med endnu en nedskrivning af dette års franske hvedeproduktion.
Side 1 af 1890 (37799 artikler)Prev1234567188818891890Next