Brancheorganisation går i rette med tal fra DN

Dansk Planteværn påpeger, at DN medtager fund fra tidligere i år, når det lyder, at der er fundet pesticidrester i 63,1 procent af de indberettede analyser af drikkevandsboringer.

Der bliver i år fundet rekordmange fund af »giftrester« i vores drikkevand, lød det i sidste uge fra Danmarks Naturfredningsforening.

Ifølge foreningen blev der i de første otte måneder af 2021 fundet rester fra sprøjtemidler i 63 procent af prøverne fra vandværkernes drikkevandsboringer. De 63 procent stammer fra et udtræk foreningen har lavet i Jupiter, der er GEUS' landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data.

Hos brancheforeningen Dansk Planteværn har man dog også været i Jupiter. Herfra lyder det, at de 63 procent bliver nået ved at medtage fund fra tidligere år.

Det korrekte tal, når man medtager prøverne fra 2021, er derfor cirka 13 procentpoint lavere og fundene i årets første otte måneder af i år er dermed på samme niveau som sidste år.

Fra Dansk Planteværn lyder det videre, at i 12 procent af prøverne er kravværdierne overskredet, men ingen af overskridelserne vedrører stoffer, der anvendes i landbruget i dag.

- Diskussionen om pesticider i drikkevandet skal ned på jorden og regulering af pesticider skal fortsat ske på et fagligt og oplyst grundlag. De mange og grundige undersøgelser af landbrugets brug af pesticider vidner om, at det ikke er landmændenes nutidig anvendelse på dyrkningsfladen, der udfordrer drikkevandet, siger Tanja Andersen, direktør for Dansk Planteværn.

Grundvand skal beskyttes

Hun forklarer, at Dansk Planteværn bakker op om at beskytte det danske drikkevand.

- Det danske grundvand er en helt særlig ressource, og det er vigtigt, at vi passer godt på det. Vi bakker op om det danske godkendelsesprogram for pesticider og har tillid til, at overvågningen i GEUS’ VAP-system er med til at sikre, at nutidens anvendelse af pesticider ikke udvaskes til grundvandet, siger hun.

Forbyd sprøjtning

Fra Danmarks Naturfredningsforening lød det i sidste uge fra DN-præsident Maria Reumert Gjerding, at dansk drikkevand er truet. Foreningen vil have forbud mod brug af pesticider i de områder, hvor drikkevand dannes og hentes op fra undergrunden.

- Det er helt oplagt at forbyde brug af gift oven på de jorde. Her kan vi så skabe mere vild natur eller lade dyrkning af jorden overgå til økologi. Det burde være helt indlysende, at man selvfølgelig ikke anvender gift lige oven på en unik ressource som vores grundvand, sagde Maria Reumert Gjerding i sidste uge i en pressemeddelelse.

Dansk Planteværns udtræk fra Jupiter

Der er fra januar-august 2021 fundet pesticidrester i 50 % af de 1.346 indberettede analyser fra drikkevandsboringer i Danmark (summen af aktuelle fund under grænseværdien og aktuelle fund over grænseværdien).

 

Antal analyser

Procent

Intet nu, intet tidligere

511

38%

Intet nu, men tidl. fund

163

12%

Aktuelt fund u. grænseværdi

415

31%

Fund u. grænseværdi, før over

90

7%

Aktuelt over grænseværdi

167

12 %

Total

1.346

100 %

Kilde: Dansk Planteværn

Læs også