Skive Kommune indleder grønt samarbejde med universitet

Skive Kommune og Aarhus Universitet indgår nu en strategisk samarbejdsaftale med fokus på klima og miljø.

Med forskning og udvikling af nye teknologier kan vi sikre vores drikkevand og mindre udledning af næringsstoffer til Limfjorden, siger borgmester Peder Chr. Kirkegaard (V) fra Skive Kommune i en kommentar til det nye samarbejde.

En samarbejdsaftale mellem Skive Kommune og Aarhus Universitet skal medvirke til at omsætte ny forskning inden for vedvarende energi og grøn omstilling i landbruget til praksis.

Baggrunden er ifølge en pressemeddelelse fra de to parter, at landbruget i de kommende år skal reducere udledningerne af både klimagasser og næringsstoffer til vandmiljøet.

Landbruget i Skive Kommune er særligt udfordret ved at være placeret i oplandet til Limfjorden. Her er der krav om en betydelig reduktion af nitratudledningerne for at opfylde de vandområdeplaner, som skal forbedre vandkvaliteten i Limfjorden.

På forskningscentret i Foulum har forskere fra Aarhus Universitet imidlertid vist, at det er muligt at øge fødevareproduktionen og samtidig reducere belastningen af både klima og miljø. Mulighederne kommer gennem dyrkning af vedvarende græs kombineret med udvikling af nye teknologier til bioraffinering af græsset og produktion af plantebaserede produkter og vedvarende energi.

Tilfreds borgmester

- Mulighederne kommer som følge af, at der i de senere år er etableret en række innovative virksomheder i Skive Kommune, som arbejder med vedvarende energi og konvertering af biomasse. Via bioraffineringsteknologierne kan virksomhederne udnytte grønne biomasser som græs og kløver til produktion af protein og andre plantebaserede produkter, lyder det i pressemeddelelsen.

Forskningen på Foulum har endvidere vist, at de grønne biomasser kan dyrkes uden anvendelse af pesticider og uden udvaskning af kvælstof.

- Det er vigtigt for Skive Kommune, at vi fortsat har en stor fødevareproduktion i vores område, samt med forskning og udvikling af nye teknologier samtidig kan sikre vores drikkevand og mindre udledning af næringsstoffer til Limfjorden, siger borgmester Peder Chr. Kirkegaard (V) fra Skive Kommune.

Et eksempel på dette er Vester Hjerk vandværk i Salling, hvor grundvandet har et højt nitratindhold. Det er samtidig et område, hvor vandplanerne kræver mindre udledning til Limfjorden. Her kan græsproduktion være et fremtidigt virkemiddel til beskyttelse af både vandmiljøet og grundvandet.

- Det er vi allerede i gang med at undersøge i samarbejde med de lokale virksomheder, landbruget og forskningsinstitutionerne, siger Peder Chr. Kirkegaard.

Skal kunne anvendes i praksis

Dekan Eskild Holm Nielsen fra Technical Sciences på Aarhus Universitet er også tilfreds med aftalen.

- Vores forskning skal skabe nye muligheder for produktion af klima- og miljøvenlige produkter, vedvarende energi og grøn omstilling. Samarbejdet med Skive Kommune og de innovative virksomheder i området er med til at målrette vores forskning og sikre, at forskningsresultaterne anvendes i praksis. Og hvis resultatet er, at produktionen på alle måder bliver mere bæredygtig, er det en win win for alle parter, siger Eskild Holm Nielsen.

Aarhus Universitet har for nyligt indgået en samarbejdsaftale med Greenlab A/S i Skive om forskning og teknologisk udvikling. Endvidere arbejdes på en samarbejdsaftale med Klimafonden Skive.

Aftale med klimafonden skal blandt andet medvirke til at udvikle de forretningsmodeller, som er afgørende for den fortsatte udvikling af den biobaserede økonomi.

Læs også