Få fynske miljøanlæg gennem systemet

- Systemet modarbejder os, lyder det fra Centrovice-formand Torben Povlsen, der samtidig må konstatere, at landmændene nu mødes af massive miljøkrav på 380.000 hektar efterafgrøder på landsplan - for at kompensere for landbrugets manglende miljøindsats.

Landbrugsstyrelsen og kommunerne svigter både det danske vandmiljø og de danske landmænd.

Det vurderer formanden for Centrovice, Torben Povlsen, og retter en skarp kritik mod »systemets« håndtering af de mange ansøgninger, som landboforeningens medlemmer har indleveret i håbet om at kunne etablere minivådområder.

Minivådområder er et naturligt renseanlæg, hvor mikroorganismer reducerer kvælstofkoncentrationen i drænvand fra landmændenes jorde, inden det ledes videre ud i vandmiljøet. Derfor er minivådområderne et af de virkemidler, landmændene kan bruge for at reducere deres udledning af kvælstof. 

Fødevareminister Mogens Jensen (S) pointerede mandag i sidste uge, at landbruget nu mødes af en fremrykket kvælstofindsats, fordi man kan se, at landbruget ikke har formået at nærme sig de miljømæssige mål, politikerne har sat sig.

Derfor kræver regeringen og resten af rød blok nu, at landbruget som kompensation for manglende miljøtiltag som for eksempel minivådområder i stedet etablerer 380.000 hektar kvælstofopsamlende efterafgrøder.

Det offentlige spiller ikke med

Men den argumentation køber Torben Povlsen ikke.

- Vi har søgt om at få lov til at etablere 44 minivådområder på Fyn. Kun tre anlæg er kørt igennem godkendelsessystemet. Og godkendelserne er sjovt nok givet her i en mudret november måned, hvor ingen kan arbejde i jorden. Der er søgt i april, og vi kunne have lavet anlæggene i september.

- Men systemet er slet ikke gearet til at håndtere det her. Det offentlige spiller overhovedet ikke med i det her. Systemet arbejder simpelthen på, at det ikke skal lykkes. Det er min klare opfattelse. Ikke mindst Landbrugsstyrelsen er vi godt trætte af, tordner Torben Povlsen.

- Det er klart, at vi også kan komme til at se på, hvilke »virkemidler«, vi fra landbruget så må tage i brug overfor systemet. For det der foregår, er helt absurd, slutter den fynske landboforeningsformand.

 

Læs også