Mindre madspild gavner også fødevareproduktionen

Madspildet hos husholdningerne i 2017 er 14.000 tons lavere end i 2011. Der kan sættes kraftigere ind i hele fødevareproduktionen, mener Karen Hækkerup, administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer.

Selvom danskerne bredt set er godt i gang med at begrænse madspild, er der potentiale for at komme endnu længere. Det gælder også i produktionen af fødevarer. I hele værdikæden kan der sættes ind med en større indsats, vurderer Karen Hækkerup, administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer.
Det lavere madspild fremgår af en ny rapport fra Miljøstyrelsen ud fra en gennemgang af madspildet i en stor bunke skraldeposer fra danske husstande i 2017. Rapporten viser, at mens der er et fald på hele 24 procent i madspildet pr. person i etageboliger, er der ikke noget fald i enfamiliehuse. Undersøgelsen har alene kortlagt udviklingen i madspildet, og ikke grundene til, hvorfor det er sket, hedder det i en meddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet.
Samlet set er der et gennemsnitligt fald i madspild pr. person på 8 procent. Det vil sige, at der var 261.000 tons madspild i 2011 til 247.000 tons i 2017.
Samtidig viser en rapport, som Aarhus Universitet har udarbejdet for Fødevarestyrelsen, at danskerne er blevet opmærksomme på udfordringen. 85 procent af danskerne er blevet gjort bekendt med madspildsproblematikken i løbet af det seneste år.
 

En vigtig dagsorden

Derudover peger rapporten på, at motivation til at reducere madspild hænger sammen med, hvor meget husholdningen kan spare på budgettet – hele 66 procent af danskerne mener, at muligheden for at spare penge vil gøre, at de formindsker madspildet. Herudover ser 54 procent af danskerne madspild som et problem for miljøet.
- Madspild betyder, at forbrugerne taber penge, og at de ressourcer, der går til at producere fødevarerne – altså vand, energi, gødning, foder med mere er spildt. Derfor er madspild en vigtig dagsorden både her i Danmark, men også internationalt. Det ser vi med de 17 bæredygtighedsmål, som FN’s Generalforsamling vedtog i 2015. Her bliver der sat fokus på nedbringelse af madspild, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.
- Derfor glæder det mig, at så mange danskere synes, madspild er et problem. Jeg håber, at den bevidsthed vil forplante sig til endnu mere omtanke, så mindre mad fremover ender i skraldespanden.
Ministeren vil nu gå i tænkeboks og overveje, hvordan han kan bidrage med nye initiativer mod madspild.
 

Efterlyser større indsats

Hos Landbrug & Fødevarer er der opbakning til en større og bredere indsats i hele fødevareproduktionen med hensyn til reduktion af madspild.
- Det fald, vi ser i madspildet hos husstandene, er resultatet af mange gode initiativer, som Landbrug & Fødevarer har bakket op om siden 2006. Men kampen mod madspild er endnu ikke vundet. Indtil nu har vi høstet de lavthængende frugter, men det vil kræve en endnu større og bredere indsats i hele værdikæden, hvis vi skal fastholde samme, positive udvikling fremover, siger Karen Hækkerup, administrerende direktør for Landbrug & Fødevarer.
Rapporten »Kortlægning af sammensætningen af dagrenovation og kildesorteret organisk affald fra husholdninger 2017« kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.

 

 

Læs også