Styrelsen ændrer ændringer i minivådområde-bekendtgørelse

Landbrugsstyrelsen har annonceret en række ændringer i ordningen omkring minivådområder, der fortsætter i 2020 med 115 millioner kroner afsat.

Fra 28. februar til 28. april åbner Landbrugsstyrelsen igen for ansøgninger fra landmænd, der gerne vil anlægge minivådområder. I det kommende år er der afsat 115 millioner kroner til ordningen, hvoraf de 95 millioner kroner skal gå til åbne minivådområder, og de resterende 20 millioner kroner skal gå til minivådområder med filtermatrice. 

Sammenlignet med 2019 er der sket nogle ændringer i ordningen. Hvis man søger om tilskud til et minivådområde med filtermatrice, skal man ikke længere indsende to tilbud, for at dokumentere en rimelig pris for projektet.

I stedet indfører Landbrugsstyrelsen et standardomkostningsbeløb for disse minivådområder. Og det sker blandt andet for at gøre det nemmere for landmanden, fortæller Mette Hyldebrandt-Larsen, der er enhedschef hos Landbrugsstyrelsen.

- Når der udbetales EU-midler, skal vi som udbetalingsorgan dokumentere såkaldt »rimelige priser«  overfor Kommissionen. Det kan enten ske ved, at ansøger indhenter to tilbud, men kan også ske ved at vi indfører standardomkostninger, siger hun og fortsætter:

- Det er både nemmere for landmanden, som ikke skal ud og få lavet to tilbud, og for Landbrugsstyrelsen, som ikke skal bruge sagsbehandlingstid på at sammenligne to tilbud, siger Mette Hyldebrandt-Larsen.

Kontrolmodel

Samtidig indfører Landbrugsstyrelsen en ny kontrolmodel, hvor indehaverne af anlæggene fremover skal indsende fotodokumentation af anlægget, når man anmoder om udbetaling af tilskuddene. 

- Det sker, så Landbrugsstyrelsen kan gennemføre en administrativ kontrol baseret på de indsendte oplysninger. Da mange af målingerne er nemmere at foretage i et tørt anlæg, giver det større sikkerhed for ansøgeren, forklarer Mette Hyldebrandt-Larsen.

Tidligere i år udgav Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug under Aarhus Universitet et kort, der har udpeget 2.600.000 hektar jord i Danmark som velegnede til at anlægge minivådområder. Det svarer til Vendsyssel, Thy og en del af Himmerland lagt sammen.

Læs også