Udvidelse af naturplaner bekymrer Landboforening

Aalborg Kommunes planer om at udvide Natura 2000-områder omkring Binderup Å og Halkær Bredning kan drive 5-10 landbrug mod konkurs, lyder det fra Agri Nord.

Aalborg Kommune har besluttet at udvide en række Natura 2000-områder, blandt andet langs Binderup Å og ved Halkær Bredning.

Hvis de planer bliver til virkelighed, kan det få fatale konsekvenser for 5-10 landbrug, der ligger tæt ved de nye naturområder, mener landboforeningen Agri Nord i en pressemeddelelse.

Naturen bliver hævet til den skrappeste beskyttelseskategori, Kategori 1, ved denne beslutning, og det giver landbrugene så strenge restriktioner i forhold til ammoniaknedfald, at de skal reducere deres husdyrhold, lyder det.

Det er nu op til Miljø- og Fødevareministeriet at vurdere, om planerne skal gennemføres.

Kommune misforstår høring

Udpegningerne kommer nemlig på baggrund af en høring udsendt af Miljø- og Fødevareministeriet. En høring, kommunen, ifølge Agri Nord, har misforstået.

- Der er tale om, at kommunen skal regulere grænserne – ikke udpege helt nye områder, hvor der ikke er Natura2000 i forvejen, og desuden står der højt og tydeligt i styrelsens kriterier, at reguleringerne ikke må have indflydelse på husdyrbrugenes regulering, siger formand for Agri Nord, Carl Christian Pedersen.

Han er overbevist om, at kommunen ikke kender konsekvenserne af deres udpegninger.

- De her planer efterlader de berørte landmænd til en usikker fremtid, siger han.

Bondefanget

Da de første Natura2000-planer blev lanceret tilbage i 90’erne, blev det igen og igen understreget, at det ikke ville få konsekvenser for landbrugets produktionsmuligheder, men blot var et tiltag, der skulle beskytte værdifuld natur.

- Det var der ingen landmænd, der var imod, og vi gik positivt ind i arbejdet og projekterne, siger Carl Christian Pedersen.

Han understreger, at hensigterne med udpegning af Natura2000-områder aldrig har været, at de skulle give restriktioner til de omkringliggende landbrug.

Men i 2011 bliver husdyrlovgivningen omkring Natura2000-arealerne skærpet, og områderne fik pludselig indflydelse på produktionsmulighederne.

Nu strammer kommunen ifølge Agri Nord skruen yderligere, og omkring Binderup Å og Halkær Bredning står nu 5-10 landbrug over for en usikker fremtid og muligvis konkurser på grund af Natura2000.

ege

Læs også