Sår tvivl om Mette F-ansvar

Mette Frederiksen har afvist noget formelt ansvar for beslutningen om at aflive alle mink i Danmark. Men tidligere udtalelser fra statsministeren har peget mod en større personlig involvering i vigtige sager.

- Jeg er ikke i tvivl om, at forudsætningen for, at regeringen kan gennemføre sin politik, er en styrkelse af Statsministeriet. Og jeg vil side for bordenden. Det er min opgave at lede landet, derfor vil jeg trække flere beslutninger ind, hvor jeg sidder.

Sådan lød det, da statsminister Mette Frederiksen i 2019 var i samråd omkring daværende spindokter Martin Rossens placering i regeringens økonomi- og koordinationsudvalg, der er med til at tegne regeringens politik.

Under samrådet sagde statsministeren samtidig, at det var den enkelte minister, der havde det endelige ansvar for en given lov.

- Det er ligegyldigt, hvem man taler med undervejs, og hvem der taler undervejs (i en beslutningsproces, red.). Det kan også være lobbyister. For i sidste ende er det ministeren, som tager beslutningen og står til ansvar for den, lød det under samrådet ved den lejlighed.

Tirsdag skal sundhedsminister Magnus Heunicke afhøres af Minkkommissionen på Frederiksberg, og her vil udspørger Jakob Lund Poulsen formentlig bore mere i, hvem der foreslog og konkluderede, at alle mink i Danmark skal aflives.

For under sin første afhøring læste Heunicke op fra sine personlige notater fra det afgørende møde, hvoraf det fremgik, at »alle mink skal slås ned. Også avlsdyr. Det er smerteligt for minkavlerne, det er deres livsværk«, hvilket Mette Frederiksen, ifølge Heunickes, noter havde sagt.

- Ikke så sort-hvidt

Alligevel slog Mette Frederiksen, da hun selv blev afhørt, fast, at det er den enkelte minister på et ressortområde, der har det endelige ansvar. Men det ser Michael Gøtze, der er professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet som en manøvre, der skal flytte ansvaret væk fra statsministeren.

- Efter min vurdering skal man være lidt varsom med at sætte det lige så sort-hvidt op, som statsministeren gør. Hun gør grænserne mellem det juridiske og politiske skarpere, end de er i virkeligheden. Hvis man anskuer sagen rent juridisk, giver det set med mine juridiske briller meget god mening, da grundprincippet normalt er, at ressortministeriet har ansvar for eget område, siger Michael Gøtze til Berlingske.

Han tilføjer, at Statsministeriet, i hans øjne, har været styrende i det konkrete forløb, specielt i de afgørende dage i starten af november måned 2020. Via flere afhøringer i Minkkommissionen er det kommet frem, at der blev afholdt flere møder både blandt politikere, men også blandt embedsmænd.

Således blev der afholdt to møder mellem departementscheferne i Justits-, Fødevare-, Sundheds- og Statsministeriet om minksituationen den 3. november. Begge var indkaldt af departementschef i Statsministeriet, Barbara Bertelsen.

Det var under det ene møde, at Bertelsen talte med store bogstaver til hendes kolleger, og slog fast, at der blev gjort for lidt for at dæmme smitterisikoen hos mink op.

Afhøringer snart slut

Med genafhøringen af Magnus Heunicke går afhøringerne ved Minkkommissionen ind i sin sidste fase. I denne uge skal også Johan Legarth, Anne-Mette Lyhne samt Pelle Pape afhøres. Legarth og Lyhne er henholdsvis departementschef og afdelingschef i Justitsministeriet, mens Pelle Pape er statsråd i Statsministeriet.

Både Legarth og Pape har flere gange været i fokus i sagen af flere årsager. Legarth, der deltog i koordinationsudvalgsmødet som stedfortræder for justitsminister Nick Hækkerup, der var sygemeldt med corona, da minksagen spidsede til, har tidligere i Minkkommissionen forklaret, at han fik fjernet sætningen om, at en aflivning af alle mink i Danmark ville være »fatalt» på opfordring fra Statsministeriet.

Pelle Pape, der ikke tidligere har været afhørt i sagen, måtte i slutningen af 2021 undskylde, at han i en sms havde forhørt sig om, hvorvidt der var brug for at »lukke lortet«, altså underforstået minkbranchen. Han har senere været ude og undskylde sit sprogbrug overfor dagbladet B. T.

Læs også