Minkrapport pelser statsministeriet: - Statsministeriet handlede meget kritisabelt

10 embedsmænd risikerer sanktioner for deres rolle i minksagen, hvor Minkkommissionen konkluderede, at Mogens Jensen løj i et samråd i Folketinget. Mette Frederiksens fremtid er oppe i luften.

- Statsministeriet har handlet meget kritisabelt i forløbet, som førte til den grove vildledning af minkavlere og offentlighed og den klart ulovlige instruks til myndigheder i forbindelse med pressemødet 4. november 2020.

Sådan stod der at læse, da den længe imødesete rapport fra Minkkommissionen torsdag blev afleveret til et udvalg på Christiansborg.

I rapporten på 1649 sider konkluderer Minkkommissionen, at Statsministeriet indtog en ledende rolle i en proces, der var forceret.

Dermed går Minkkommissionen imod de forklaringer, som både statsminister Mette Frederiksen og departementschef i Statsministeriet Barbara Bertelsen har givet i sagen. De sagde under afhøringer, at det efter deres opfattelse var op til Fødevareministeriet at sørge for, at der var lovhjemmel til beslutningen om at aflive alle mink i Danmark.

Men den forklaring holder ikke, mener kommissionen. De mener, at Statsministeriet burde have forhørt sig om spørgsmålet om lovhjemmel hos Fødevareministeriet. Men det skete ikke, selv om der flere gange i efteråret 2020 blev flaget for i Fødevareministeriet, at der manglede lovhjemmel.

Bertelsen begik forseelser

På baggrund af den måde, sagen er blevet håndteret, mener Minkkommissionen, at der er grundlag for en disciplinærsag mod Barbara Bertelsen.

- Barbara Bertelsen har begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger at drage hende til ansvar, skriver Minkkommissionen i sin rapport.

Også Mette Frederiksen får kritik af hendes håndtering af sagen. Kommissionen skriver, at statsministerens udmeldinger på pressemødet den 4. november 2020 »objektivt set var groft vildledende«. Kommissionen tilføjer dog, at Mette Frederiksen »subjektivt ikke havde viden herom eller hensigt hertil«.

Det vil sige, at kommissionen ikke mente, at Mette Frederiksen var klar over, at der ikke var lovhjemmel til at kræve alle mink i Danmark aflivet.

Hård kritik af Fødevareministeriet

Også Fødevareministeriet får hård kritik i sagen. Det gælder både forhenværende fødevareminister Mogens Jensen, og flere af hans embedsmænd.

På et samråd i Folketinget den 11. november 2020 sagde Mogens Jensen, at han ikke var vidende om den manglende lovhjemmel før i weekenden den 7. november 2020, men det er kommet frem i Minkkommissionen, at han fik det at vide to dage tidligere. Dermed løj han, konkluderer kommissionen.

- Kommissionen har lagt til grund, at Mogens Jensen fik oplysningerne tidligere, nemlig den 5. november 2020, og kommissionen finder således, at Mogens Jensen i hvert fald under samrådet den 11. november gav urigtige oplysninger, skriver kommissionen.

Jensens daværende departementschef i ministeriet, Henrik Studsgaard, kan samtidig efter alt at dømme se frem til en disciplinærsag efter minksagen.

- Kommissionen finder samlet set, at Henrik Studsgaard har begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der foreligger grundlag for, at det offentlige søger ham draget til ansvar i anledning af hans medvirken til brud på sandhedspligten og legalitetsprincippet i forbindelse med pressemødet 4. november 2020 og den efterfølgende opretholdelse heraf, skriver Minkkommissionen.

Han deltog i det afgørende møde i regeringens koordinationsudvalg den 3. november 2020, hvor beslutningen om at aflive alle mink blev truffet. Minkkommissionen peger på, at han ikke her rejste spørgsmålet om lovhjemmel, selv om han vidste, at der ikke var lovgrundlag for at gøre det.

I alt 10 embedsmænd får kritik i Minkkommissionens rapport. Det skal nu vurderes, hvilke konsekvenser sagen i givet fald skal have for de involverede.

Samtidig står regeringen efter alt at dømme foran et forløb, hvor oppositionen i blå blok vil afsøge mulighederne for en eller flere rigsretssager. Det var ikke afklaret torsdag eftermiddag.

Læs også