Søndergaard: - Det må aldrig gentage sig

Formand for Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard, er stærkt utilfreds med myndighedernes håndtering af minksagen.

Man kunne ikke sige noget til, at minkavlerne forstod Mette Frederiksens udmeldinger på pressemødet den 4. november 2020 om, at alle mink i Danmark skulle aflives, som et påbud om at aflive alle mink i en fart.

Det er en af konklusionerne i den rapport, som Minkkommisionen udsendte torsdag. 

- Det er efter kommissionens opfattelse forståeligt, at udmeldingerne på pressemødet blev opfattet af minkavlere som et påbud, også henset til at det formentlig ville være helt urealistisk at gennemføre aflivningsindsatsen inden for rimelig tid uden minkavlernes aktive deltagelse, skriver Minkkommissionen blandt andet i sin 1.649 sider lange rapport.

Påpeger svigt

Og det hører ingen steder hjemme, mener Søren Søndergaard, formand i Landbrug & Fødevarer.

- Vi ved nu, at det var klart ulovligt, da myndigheder og regering beordrede alle mink aflivet på et pressemøde. Det står lysende klart, at rigtig mange mennesker har svigtet deres ansvar. Vi må forlange, og som samfund forvente, at myndighederne overholder loven, siger L&F-formanden og fortsætter: 

- Situationen fra 4. november 2020 må aldrig ske igen. Familier, der havde opbygget livsværk gennem flere generationer, kunne se det revet i tusind stykker på live TV. Her to år efter synes jeg stadig, at det er lige forfærdeligt at tænke på, hvordan minkavlerne og deres familier er blevet behandlet, siger Søren Søndergaard.

Vildledende

Minkkommissionen skriver dog også, at de udtalelser, der kom på pressemødet, isoleret set ikke kunne tage form som et påbud overfor minkavlere, men mere var en stærk opfordring. Til gengæld var det vildledende, hvad der blev sagt. 

- Der var i stedet efter kommissionens opfattelse tale om en meget stærk opfordring, der blev ledsaget af, hvad der måtte fremstå som et retligt bindende tilsagn om en ekstra kompensation i form af tempobonus, såfremt opfordringen blev imødekommet, idet myndighederne ellers selv ville forestå aflivningerne – hvilket som nævnt alt sammen var groft vildledende.

Læs også