Dyrlæger bekymrede over minksaga

Det er et brud med traditioner og det skaber bekymring hos Den Danske Dyrlægeforening, at man ikke er blevet inddraget i de drøftelser, der ligger til grund for beslutningerne, der er taget i minksagen.

Regeringens beslutninger på minkområdet den seneste har som bekendt været genstand for stor debat. Det gælder både legaliteten af de meldinger, som regeringen er kommet med, men også nødvendigheden af beslutningen om at aflive alle mink i Danmark, inklusiv avlsdyrene.

Og nu er der atter kritik af forløbet. Det kommer fra Den Danske Dyrlægeforening, der undrer sig over, at man ikke er blevet inddraget i de drøftelser, der har dannet baggrund for beslutninger i løbet af sagens forløb. 

- Det er et brud på de hidtidige danske traditioner, hvor interessenter plejer at blive inviteret med i samtalen, når kriser skal løses. Foreningen ser med stor bekymring på, at dette kan danne præcedens for fremtidige udfordringer, siger Hanne Knude Palshof, der er formand for Den Danske Dyrlægeforening.

Har særlig indsigt

Foreningen har fulgt sagen om coronavirus i minkbesætninger meget tæt, blandt andet fordi der er et klart veterinærfagligt perspektiv i smittespredningen, men også fordi foreningens medlemmer er dybt involveret i den praktiske håndtering af sagen.  Det gælder både ansatte dyrlæger i Fødevarestyrelsen og praktiserende dyrlæger med ansvaret for sundhedsrådgivningen i besætningerne. Det gælder også forskere med veterinære grader, der har indsigt i epidemiologi og virologi på et højt akademisk stade.

- Den særlige indsigt, som dyrlæger har, kunne have medvirket til at skabe en bedre klarhed over, hvilke muligheder og begrænsninger der er i diagnosticering på besætningsniveau og håndtering af både intern og ekstern smittespredning, siger Hanne Knude Palshof.

Kunne have hjulpet

Dyrlægeforeningen mener, at dens medlemmer kunne have været en vigtig samarbejdspartner for en regering, som ønsker at kommunikere en klar retning, og som ønsker at sikre sig al relevant viden om udviklingen på området – og dermed et solidt rygstød for at træffe de rigtige beslutninger. 

- Ligeledes kunne Dyrlægeforeningen have givet væsentlige input til mulig risikohåndtering, som muligvis kunne have forhindret en total nedslagning af hele Danmarks minkproduktion eller i det mindste medført en mere rolig og organiseret afvikling, hedder det i en udtalelse.

Den Danske Dyrlægeforening repræsenterer også de mange dyrlæger ansat i Fødevarestyrelsen, som indsættes i bekæmpelse og nedslagningen. En større forståelse for de ressourcemæssige perspektiver i Fødevarestyrelsen og den ledsagende logistik kunne måske have afbødet nogle af de kaotiske og dyrevelfærdsmæssigt stærkt kritisable forhold, som har ramt offentligheden de seneste uger. 

- Vi er på baggrund af ovenstående uforstående over for, at den ekspertise, som samlet set er i foreningen, ikke i større grad er involveret i regeringens beslutningsprocesser. Vi stiller os hermed til rådighed og bidrager gerne til løsningen af de aktuelle problemer.

hka

Læs mere om Minksagen

Dyk ned i vores mere end 450 artikler om minksagen. Helt tilbage fra hvor de første besætninger blev smittet og frem til afhøringerne i Minkkommissionen.

Læs mere her

Læs også