Når landbrug og natur smelter sammen

Hos griseproducent og planteavler Lars Olsen i Halkær ved Nibe samler en kløvermark gødning til næste års afgrøde, samtidig med at den leverer masser af biodiversitet.

Griseproducent Lars Olsen dyrker både biodiversitet og landbrug på sin ejendom i Halkær ved Nibe. Her er han i kløvermarken, der fungerer som gødning til næste afgrøde, og som skaber biodiversitet med sine mange blomster. Lars Olsen glæder sig dagligt over den blomstrende kløver-mark, hvor der er både kornblomster, valmuer, okseøje og kløverblomster, så langt øjet rækker.

På kanten af Halkær Bredning ved Nibe ligger gården Louisendal. Det er en grise- og plante-avlsejendom, og på markerne ved siden af gården strækker der sig lige nu et blomstertæppe ned over skråningen mod bredningen.

Kornblomster, valmuer, okseøje og kløverblomster så langt øjet rækker med en summen af humlebier og bier over sig.

Blomsterne er kommet sådan lidt ved en tilfældighed i ejeren Lars Olsens kløvermark. Marken er etableret for, at kløveren skal samle kvælstof i jorden som gødning til næste afgrøde, og blomsterne har sået sig selv.

Lars Olsen er økologisk planteavler, og derfor må han kun bruge en mindre del af gyllen fra sin konventionelle griseproduktion med 680 søer som gødning, og han må ikke købe kunstgødning.

Ved at så kløver, slå det af og lade det ligge, ophobes der masser af god næring til næste år, hvor der skal dyrkes en afgrøde.

Landbrug og natur hånd i hånd

Lars Olsen glæder sig dagligt over synet af blomstermarken, som han mener er et synligt bevis på, at landbrug og natur ikke er hinandens modsætninger.

- Jeg synes, det er ærgerligt, at landmændene får skudt i skoene, at de ikke vil natur og biodiversitet, og at de ødelægger naturen fremfor at fremme den. Her har vi et synligt bevis på, at det sagtens kan gå hånd i hånd, siger han.

Den varierede vækst på marken har givet masser af liv i marken i form af bier, sommerfugle og andre insekter.

- Der er masser af biodiversitet, og det er en kæmpe fornøjelse, for det er jo det, vi alle gerne vil have, siger han.

Større interesse for natur

Han driver i alt 150 hektar med hestebønner, lupiner, græsfrø, korn og græs til afgræsning. Ud af de 150 hektar er 21 hektar i udlagt med kløver.

Udover de 21 hektar med kløver og masser af biodiversitet har han 50 hektar skov- og natur-arealer.

- Og jeg er ikke den eneste. Der er masser af natur ude i landbrugslandet, siger han.

Lars Olsen er medlem af bestyrelsen i Agri Nord, hvor 73 medlemmer i år havde valgt at så blomster- og vildtstriber til gavn for biodiversiteten og markvildtet. Foreningen oplever generelt en stigende interesse blandt landmændene for at lave naturtiltag.

Tilbage i 2013 arbejdede Agri Nord med otte naturprojekter. I 2019 var antallet oppe på 28, men fra og med sidste år tog udviklingen virkelig fart. Der var var foreningens medlemmer involveret i 78 naturprojekter.

Lars Olsen lagde sin planteavl om til økologi i 2018, og sæsonen i år er første sæson, hvor han er 100 procent omlagt.

Læs også