Bestanden af bramgæs er eksploderet

Antallet af bramgæs er et stadigt stigende problem for både landbrug og lufthavne. Udfordringerne får nu fokus på et større møde på Fyn.

Bestanden af bramgæs, som overvintrer og yngler i Danmark, er vokset kraftigt i antal. Inden for en kort årrække er antallet af de trækkende gæs i Danmark tidoblet, og der er nu cirka 250.000 overvintrende fugle.

Det har skabt problemer for blandt andet landbrug og flysikkerhed, og det er baggrunden for, at Miljøstyrelsen har inviteret til en temadag om forvaltning af bramgæs i samarbejde med DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet.

Temadagen, der finder sted tirsdag den 8. marts på Dalum Landbrugsskole, skal skabe overblik over udviklingen i bestanden og de problemer med skader på afgrøder og forstyrrelser af flytrafikken, som gæssene forårsager. Desuden vil nye forsøg med forvaltningsmæssige rammer og tiltag blive præsenteret.

Det oplyser Miljøstyrelsen i en meddelelse.

Gener for landbrug og flytrafik

De mange gæs giver konflikter med landbrugsinteresser, fordi fuglene fouragerer på blandt andet græsarealer og vinterafgrøder. Det går især ud over vintersæd, frøgræs, raps og græs, og landmændene oplever ofte et udbyttetab som følge af de mange gæs.

I lufthavnene er de store fugle også et problem. En gås på 2-3 kilo i en jetmotor på et fly kan have katastrofale konsekvenser, og derfor deltager repræsentanter for lufthavnsbranchen også i temadagen.

Læs også