Nordjyske landmænd opnår massive besparelser

Der var stor opbakning til samarbejde mellem lokal jordfordelingsforening og landinspektørfirma.

62 lodsejere med i alt 878 hektar jord har byttet marker på kryds og tværs i et stort jordfordelingsprojekt. Resultatet er mere rentable og klimavenlige bedrifter for alle involverede parter.

For at nå dertil er lodsejerne gået sammen i en forening med landinspektørfirmaet LE34 som jordfordelingsplanlægger.

- Vi startede med en ønskerunde, hvor landmændene kunne sige, hvad drømmescenariet ville være. På baggrund af det kunne vi tage dialogen videre med hver enkelt lodsejer på fællesskabets vegne, siger Jes Juhl Jørgensen, der er landinspektør i LE34 og projektleder på jordfordelingsprojektet i Dronninglund, og fortsætter:

- Her har vi mange brikker i spil, og derfor kan vi nå frem til de overordnede bedste løsninger, der normalt er lig med mere sammenhængende marker og kortere transportafstande, hvilket både give økonomiske og klimamæssige besparelser.

Han påpeger, at ved en jordfordeling er det vigtigt, at alle parter går ind til projektet på stor åbenhed over for hinandens ønsker, for der er mange interesser at tage højde for.

- Det kræver en god dialog mellem parterne, og der skal være en gensidig respekt og forståelse, og det har i høj grad været tilfældet i Dronninglund og er essentielt for projektets succes, fastslår han.

Mange fordele for den enkelte

Som resultat af jordfordelingen har lodsejerne i gennemsnit fået 1,7 kilometer kortere til deres marker. Ud over besparelse i transport medfølger der ofte også en ejendomsværdiforøgelse da en ejendom, der er samlet ét sted, typisk er nemmere at omsætte.

Jens Eigil Hermansen, I/S Kokkenborg, Dronninglund, der sammen med sin søn og svigersøn driver en kvæggård og derudover dyrker salgsafgrøder, er en af de mange landmænd, der sparer såvel tid som penge på grund af jordfordelingen.

- Vi har solgt 56 hektar, der lå otte kilometer væk, og fået 55 tilbage, der kun er to kilometer væk. Dermed sparer vi mindst 70.000 kroner om året i transport af majs, græs og gylle, og når vi medregner besparelsen i tid og arbejdsløn, sparer vi nok 100.000 i alt. Det gør vores hverdag nemmere, og vi generer heller ikke omgivelserne så meget ved at køre på vejene, så der er mange fordele, siger han.

Statsunderstøttet jordfordeling er vejen frem

Jordfordelingsprojektet i Østvendsyssel er blevet gennemført med økonomisk tilskud fra den såkaldte Tørkepakke, der blev vedtaget efter den tørkeramte sommer i 2018. Ulrik Lunden, der driver landbruget Store Bouet & Overgård, er den landmand, der har haft flest hektar med i jordfordelingen. Han mener, behovet for denne form jordfordeling stiger i fremtiden.

- Dansk landbrug gennemgår en kraftig strukturudvikling, og i takt med konsolideringen af bedrifter, der finder sted, vokser behovet for jordfordeling, der er understøttet fra statens side, siger Ulrik Lunden og fortsætter:

- For at få det til at gå op i en højere enhed i et større område kræver det nemlig maksimal uvildighed og velvilje fra både myndigheder og finansieringsinstitutter samt flid og dygtighed fra landinspektørerne og ikke mindst tålmodighed fra alle involverede.

Læs også