L&F vil bygge bro med naturen til årets Naturmøde

Landmændene er nogle af de vigtigste partnere, når det gælder udvikling og pleje af den danske natur. Landbrug & Fødevarer deltager derfor i flere debatter, fordi en stor del af Danmarks naturområder ejes eller plejes af landmændene. 

Fra torsdag til lørdag mødes eksperter, miljøpolitikere, repræsentanter for grønne organisationer, landbruget og andre naturinteresserede til faglige og politiske debatter om naturens tilstand, og hvordan vi sikrer og udvikler den. Og landbruget skal være en del af løsningen, mener viceformand Lone Andersen, Landbrug & Fødevarer.

- Naturmødet er vigtigt. Og for L&F er det særligt vigtigt, at de tiltag, der skal gøres på mødet, er frivillige og med positive incitamenter. Danmark skal forblive et landbrugsland, der producerer og udvikler sunde og klimavenlige fødevarer i pagt med, at den lille natur omkring landbrugslandet forbedres, og der værnes om store sammenhængene naturområder.

Naturmødet kan betegnes som en pendant til Folkemødet på Bornholm, men på Naturmødet handler det om natur- og miljøspørgsmål. 

Læs også