140 hektar tages ud af kommende nationalpark

Projektplanen for Naturnationalpark Tranum har været i høring, og aftalepartierne er nu enige om at vedtage planen med et par justeringer.

Det betyder blandt andet, at et areal på cirka 140 hektar øst for Udholmvej/Halvrimmenvej tages ud af naturnationalparken og derved heller ikke bliver hegnet. Derudover frahegnes to udsigtspunkter i området.

Fremover skal robuste heste og stude være med til at holde de unikke hede- og moseområder åbne og fri for træer sammen med områdets fritlevende dådyr og krondyr.

Planen er at skabe flere levesteder til nogle af Tranums særlige arter som rødrygget tornskade, almindelig møgbille og sommerfuglen hedepletvinge.

Danmark får i de kommende år i alt 15 naturnationalparker, hvor naturen og biodiversiteten har førsteprioritet.

Læs også